FCG Fonder AB

Riskansvarig

FCG Fonder AB, som ingår i FCG, är auktoriserad AIF-förvaltare/fondbolag och driver fullservice fondhotellsverksamhet. Bolaget som startades 2014 är i en expansionsfas och har idag 15 anställda och ca 30 kunder fördelade på tre affärsområden. Förvaltat kapital beräknas vara ca 10 miljarder.
FCG är specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning. Vi finns i Sverige, Norge och Danmark och har sedan starten 2008 byggt upp en verksamhet med omkring 100 specialister inom juridik, finansiell ekonomi, redovisning, matematik och aktuarier. FCG har kunder inom alla segment och storlek som står under Finansinspektionens tillsyn och vi hjälper även företag inom andra industrier som möter en reglering eller ser nyttan av en god företagsstyrning samt hantering av kredit-, finans- och riskfrågor.

Vi vill ha dig med på vår resa!

Du som med engagemang och nyfikenhet vill vara med oss på FCG Fondernär vi bygger framtidens fondhotell. Du som hela tiden vill utvecklas och gillar utmaningar.

Som ansvarig för funktionen för riskhantering på FCG Fonder arbetar du i ett spännande och snabbt växande företag där innovation är ett ledord. I tjänsten kommer du att arbeta organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna. Du rapporterar till bolagets styrelse. Ansvarsområdet omfattar att säkerställa att bolaget följer de krav på riskhantering som ställs i lagar och andra regler på fondområdet.Detta innebär bl.a. ansvar för att bolaget harlämpliga riskhanteringssystem som kan identifiera, mäta, hantera och övervaka samtliga typer av risker som är relevanta för både bolaget självt samt de fonder som bolaget förvaltar.

Arbetsuppgifter.

I arbetsuppgifterna ingår råd och stöd till verksamheten, planering och genomförande av kontrollaktiviteter enligt årsplan, regelbunden rapportering till ledning och styrelse och förvaltning av styrdokument relaterade till riskhantering. Till exempel arbetar du med kvalitetssäkring och uppföljning av fondlimitkontroller, stresstester av fondernas risker såsom likviditets- och marknadsrisk, självutvärdering operativa risker, beräkning och uppföljning av fondernas riskklasser, kontroll av värderingsrutiner, beräkningar relaterat till kapitaltäckning.

Om dig.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift och är bra på att analysera stora mängder information. Vidare har du god planerings- och problemlösningsförmåga samt förstår vikten av ett effektivt arbetssätt. Du accepterar nya idéer och förändringar och ser positivt på utveckling.

Du kommer till FCG Fonder med en magisterexamen i ekonomi, matematik eller relevant teknisk utbildning och minst tre års erfarenhet från arbete med riskhantering inom kapitalförvaltning eller motsvarande. Specialistkunskaper inom fond eller programmering är meriterande. Akademiska meriter är dock inte allt för oss på FCG Fonder. Vi lägger stor vikt vid personlighet och faktorer som driv, integritet, ödmjukhet, engagemang och samarbetsförmåga.

 

På FCG Fonder Hos oss har du möjlighet att arbeta i ett nystartat fondbolag med snabba beslutsvägar där du själv har stor möjlighet att påverka ditt arbete. Vi expanderar fort och här händer det mycket. Bolaget genomsyras av en entreprenörskultur. Med våra specialistkunskaper ser vi till att driva och utveckla vår verksamhet mot nya mål med kunden och nytänkande i fokus. Då FCG Fonder är en del av FCG Group har du i ditt arbete tillgång till ett omfattande nätverk av experter inom finansiell verksamhet och reglering.