Länsförsäkringar AB

Gruppchef Kunderbjudande

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB-koncernen har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra. 
 

Kund och kanalstöd är en enhet inom Länsförsäkringar AB. Här skapar vi trygghet och möjligheter genom att utveckla förutsättningar för marknadens bästa kundupplevelse. Vi är navet som syr ihop länsförsäkringsgruppens affärer med kundens behov. Med fokus på helhet, kundnytta och enhetlighet för kunder och medarbetare i kundmötet levererar vi utveckling, service och förvaltning.

Nu söker vi en kunddriven affärsutvecklare inom bank- och försäkring med ansvar för att driva och förstå kunderbjudandet. Vi ser kundupplevelsen som avgörande för Länsförsäkringars långsiktiga konkurrenskraft och för att nå vår vision med marknadens bästa kundmöte. Rollen handlar om att etablera, leda och utveckla uppdraget för funktionen Kunderbjudande inom avdelningen Erbjudande och marknad, som är en del av enheten Kund och kanalstöd på Länsförsäkringar AB. Du utvecklar kundmötet i nära samarbete med övriga funktioner inom enheten och i hela länsförsäkringsgruppen. Gruppen kommer inledningsvis bestå av nio medarbetare men förväntas växa. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter.

·     Säkerställa en kundinsiktsdriven affärsutveckling

·     Företräda kundperspektivet i all utveckling av kundmötet

·     Utveckling av koncept tvärs produktområden, med kundupplevelsen i fokus

·     Framtagande av taktiska utvecklingsplaner utifrån definierade kundsegment

·     Utveckla och tillhandahålla kompetens, modeller och begrepp för kundsegmentering och kundlönsamhet

·     Med kundcentrerad metodik driva idégenerering och affärsutveckling

·     Utifrån identifierade kundbehov och därpå framtagna idéer/koncept skapa förståelse och driva förändring

·     Sortimentsstyrning

Bakgrund och erfarenhet.

•  Akademisk examen inom relevant område

•  Mångårig erfarenhet i ledande befattning

•  10+ års erfarenhet av affärsutveckling eller design både på strategisk och operativ nivå

•  Gedigen erfarenhet att etablera ny förmåga och arbetssätt för förankring i egen verksamhet och organisationen i stort

•  Erfarenhet av att arbeta med segmenterings-/kundstrategiutveckling samt kundlönsamhetsmodeller

•  Djup förståelse för teknik-, innovations- och digitala trender, förändrade kundbeteenden och regelverk samt hur dessa påverkar

•  Förståelse för bank och försäkring är meriterande – både bransch och affär

Personliga egenskaper.             

För att trivas i den här rollen bör du vara strukturerad och självgående med god förmåga att realisera strategier. Du har goda ledaregenskaper och motiveras av kunddrivet förändrings- och förbättringsarbete. Du är kommunikativ och leveransorienterad. Som person är du diplomatisk och trygg.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Ellinor Alkvist ellinor.alkvist@headagent.se 073-508 35 86 eller Linda Ribbing linda.ribbing@headagent.se 072-300 13 04