Länsförsäkringar AB

Gruppchef Kundkommunikation

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB-koncernen har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra. 
 

Kund och kanalstöd är en enhet inom Länsförsäkringar AB. Här skapar vi trygghet och möjligheter genom att utveckla förutsättningar för marknadens bästa kundupplevelse. Vi är navet som syr ihop länsförsäkringsgruppens affärer med kundens behov. Med fokus på helhet, kundnytta och enhetlighet för kunder och medarbetare i kundmötet levererar vi utveckling, service och förvaltning.

Nu söker vi en erfaren ledare med ansvar för att leda redaktionen för våra kundmöteskanaler och som brinner för kommunikation och digital innehållsutveckling. Rollen handlar om att etablera, leda och utveckla gruppen Redaktion och kommunikation inom avdelningen Utveckling, som är en del av enheten Kund och kanalstöd på Länsförsäkringar AB. Du utvecklar kundmötet i nära samarbete med övriga funktioner inom enheten och i hela länsförsäkringsgruppen. Gruppen består inledningsvis av fem medarbetare och flertal konsulter, men förväntas växa. I uppdraget ingår också att skapa fungerande processer och samarbeten i kommunikationsarbetet. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Kompetensutveckla och tillhandahålla resurser som kan utforma och leverera kund- och internkommunikation, redaktionellt innehåll och UX-copy i alla kanaler i kundmötet
 • Säkerställa en organisation som förstår affärs- och kundbehov och kan leverera bästa möjliga lösning i kommunikations- och utvecklingsarbetet
 • Proaktivt arbeta för att förstärka kundupplevelse och affärsmål
 • Skapa struktur och processer för ärendehantering, support och innehållsförvaltning

Bakgrund och erfarenhet

 • Akademisk examen inom relevant område
 • Mångårig erfarenhet av kundkommunikation och digital utvecklingsverksamhet
 • God kunskap och erfarenhet av att arbeta med redaktionellt innehållsarbete och kundkommunikation i flertalet kanaler
 • Starkt bevisad förmåga att bygga team, processer och att förankra arbetssätt inom en organisation
 • Erfarenhet från att arbeta data- och analysdrivet
 • Förändringsledare med förmåga att få medarbetare och konsulter att arbeta mot en målbild
 • God erfarenhet av roller i ledande befattning

Personliga egenskaper

Du har goda ledaregenskaper och motiveras av att organisera och driva förändringar i arbetssätt och utvecklingsprocesser. Du är affärsdriven och strukturerad med god leveransförmåga samt är diplomatisk och kommunikativ.