Länsförsäkringar AB

Gruppchef Design

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte riktigt är som alla andra. 

Kund och kanalstöd är en enhet inom Länsförsäkringar AB. Här skapar vi trygghet och möjligheter genom att utveckla förutsättningar för marknadens bästa kundupplevelse. Vi är navet som syr ihop länsförsäkringsgruppens affärer med kundens behov. Med fokus på helhet, kundnytta och enhetlighet för kunder och medarbetare i kundmötet levererar vi utveckling, service och förvaltning.

Nu söker vi en erfaren ledare som brinner för design- och kunddriven utveckling och som kan ta ansvar för designarbetet i Länsförsäkringars kundmöten. Rollen handlar om att etablera, leda och utveckla gruppen med UX- och visuella designers inom avdelningen Utveckling, som är en del av enheten Kund och kanalstöd på Länsförsäkringar AB. Du utvecklar kundmötet i nära samarbete med övriga funktioner inom enheten och i hela länsförsäkringsgruppen. Gruppen består inledningsvis av fyra medarbetare och flertal konsulter och kommer växa. I uppdraget ingår också att driva och vidareutveckla designprocessen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER.

  • Kompetensutveckla och tillhandahålla resurser inom UX- och visuell design som kan designa lösningar utifrån affärs- och kundbehov
  • Äga och förvalta designkoncept, användbarhetsprinciper och riktlinjer
  • Driva och vidareutveckla designprocessen
  • Säkerställa arbetssätt för kund- och användardriven utveckling

BAKGRUND OCH ERFARENHET.

  • Akademisk examen inom design
  • Starkt bevisad förmåga att arbeta med design- och kunddriven utveckling och att skapa en acceptans inom organisationen
  • Förmåga att bygga team, processer och att förankra lösningar och koncept inom en organisation
  • God kunskap och erfarenhet från att jobba med kundinsiktsdrivet utvecklingsarbete
  • Förändringsledare med förmåga att få medarbetare och konsulter att arbeta mot en målbild

PERSONLIGA EGENSKAPER.     

Du har goda ledaregenskaper och motiveras av design- och kunddrivet utvecklingsarbete. Du är entusiasmerande med en stark pedagogisk förmåga samt är diplomatisk och kommunikativ.