Varsego Sverige/Hemglass AB

IT-Ansvarig

Varsego, ”din lokala grossist” utgörs av ett nationellt nätverk av Varsego Grossister. Med 28 grossistdepåer, upp till 350 distributionsbilar, cirka 30 utesäljare och cirka 30-60 innesäljare beroende på säsong, når bolaget omkring 17.000 kunder över hela Sverige. Varsego Sverige AB startades 2009, och säljer och distribuerar idag produkter åt Unilever/GB Glace, Lantmännen Unibake, Nimatopaal, Spendrups, Coca-Cola, VitaminWell, RedBull m.fl.Med hög kvalité och mycket glädje säljer Hemglass glass till svenska hem. Det var affärsidén när Hemglass startade 1968 – och det är en idé som håller ännu. Idag kan vi dessutom lägga till vår långa erfarenhet och kalla oss glassexperter. Hemglass finns på cirka 30 säljkontor som leds av franchisetagare runt om vårt avlånga land. Säljkontoren ansvarar för distribution och försäljning av Hemglass produkter. På huvudkontoret i Stockholm är vi 10 personer som ansvarar ledning, ekonomi, marknadsföring, logistik, konsumenttjänst, produktutveckling, tekniska plattformar m.m.

För Varsego och Hemglass räkning söker vi dig, en intraprenör, med mycket god förmåga att se affärsnytta i en optimerad och effektiv IT-struktur. Du är kommunikativ, initiativtagande, och drivs av att förväntas och får ta stort ansvar för ditt eget uppdrag.

Rollen som IT-ansvarig är helt ny i organisationen, för att kunna fortsätta förändringsarbetet med att ta befintlig IT-struktur till nästa nivå. Som IT-ansvarig sitter du i en delad roll mellan Varsego och Hemglass och blir övergripande ansvarig för det pågående IT-arbetet i båda verksamheterna. Du rapporterar till VD i respektive bolag, men samarbetar också tätt med många olika stakeholders; internt på huvudkontoret i Stockholm, men också bolagets franchisetagare, grossister, och depåer runt om i hela landet.

Detta innebär bland annat, att se över befintliga arbetssätt och struktur av IT- verksamhets, och affärssystem. Du kommer att få arbeta konceptuellt med nya lösningar, och säkerställa olika stakeholders behov av IT-stöd på längre sikt. För en väl fungerande och kostnadseffektiv IT-leverans och support, agerar du även som beställare och kravställare mot externa samarbetspartners. 

Ansvarsområden

 • Ta ett övergripande ansvar för olika typer av IT-, verksamhets- och stödsystem
 • Ansvara för samlad IT-budget och uppföljning av IT-avtal med fokus på kostnads- samt resurseffektivisering
 • Skapa och sätta struktur för IT-arbetet framåt, på både strategisk och operativ nivå
 • Vara en drivande projektledare för IT-relaterade projekt som påverkar både den interna organisationen och externa partners
 • Proaktivt agera som beställare och kravställare mot leverantörer
 • Säkerställa fungerande och optimerade IT-flöden, med fokus på förbättrade synergieffekter mellan olika system
 • Ansvar för kontors-IT

Vi tror att du

 • Har ett par års erfarenhet av IT-planering och genomförande, gärna från ett entreprenöriellt sammanhang
 • Uppvisar goda projektledaregenskaper, samt erfarenhet från kravställning mot externa samarbetspartners
 • Tidigare skapat affärsnytta genom att ha satt en optimerad och effektiv IT-struktur
 • Har erfarenhet av olika typer av IT-, verksamhets, och affärssystem.
 • Har ett genuint brinn och intresse för teknikutvecklingen