SchoolSoft

Utvecklingschef

SchoolSoft erbjuder webbaserade lösningar som gör ditt administrativa arbete som lärare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Med ett komplett verktyg för elevdokumentation och en plattform för modern internetbaserad kommunikation, kan du ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Produkten är utvecklad tillsammans med skolledare och lärare i Sverige – det är helt och hållet deras krav som fått styra. SchoolSoft ger dig chansen att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om att få en kontinuerlig och överskådlig bild av den enskilde elevens utveckling.

För SchoolSoft’s räkning söker vi just nu en Utvecklingschef; en strategiskt viktig roll där du tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för att ta fram och exekvera på årlig utvecklingsplan, samt ur ett holistiskt synsätt leda utvecklingsteamen bestående av 16 personer.

Vi letar efter dig med stark förmåga att förstå affärsmässiga mål och krav, och omsätta dem i tekniska specifikationer. Samtidigt är du en trygg ledare med dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha byggt och utvecklat team, stakeholder management, och vana att prioritera och ta beslut.

Om rollen.

Rollen som Utvecklingschef ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till SchoolSoft’s VD. Ur perspektivet att tekniska krav uppfylls, driver du tillsammans med produktgruppen utvecklingen av företagets produkter. Samtidigt samarbetar du effektivt med produktgruppen kring funktionella krav som de tillhandahåller.

Huvudsakliga ansvarsområden.

 • Att tillsammans med produktchefen ta fram och exekvera på årlig utvecklingsplan
 • Planera, leda och utveckla utvecklingsgruppen på både kort och lång sikt
 • Budgetera, analysera och följa upp utvecklingsgruppens ekonomiska mål och utfall
 • Leda utvecklings- och lönesamtal med utvecklingsgruppens medarbetare
 • Ansvarar tillsammans med driftansvarig att drift av mjukvara uppfyller avtalsmässiga driftkrav samt besluta om stödsystem för integrationstest
 • Ansvarar för att utveckla arbetsorganisation via rekrytering, arbetsmetoder, effektivisera processer, leda projekt och målstyrning
 • Implementera överenskomna nyckeltal, följa upp dem och vidta tillämpliga åtgärder
 • Besluta kring bolagets tekniska plattformsval och produkter samt genomföra funktionalitetstest innan den testas vidare av produktgruppen
 • Agera sakkunnig i upphandlingar

Bakgrund och Erfarenhet.

 • Minst +5 år som ledare och lönesättande chef för utvecklingsteam, i en modern utvecklingsorganisation
 • Motsvarande utbildning, såsom systemtekniskt
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha byggt och utvecklat team
 • Strategiskt och taktiskt arbete med införande av arbetsmetoder, effektivisering av processer och målstyrning.
 • Van att utvärdera och utveckla tekniska plattformar/ramverk med fokus på effektivitet och affärsnytta