AMF

PMO-Specialist

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på omkring 600 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska tjänstepensionsmarknaden.Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder.Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss. www.amf.se

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på mer än 600 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden.

Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder.

Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.

Rollen.

PMO (Project Management Office) ligger organisatoriskt inom avdelningen Affärsutveckling. Det övergripande målet är att uppnå rätt effekter i verksamheten enligt vår framtagna strategi. Detta åstadkommer vi genom en god långsiktig styrning, samordning, prioritering samt löpande stöd till pågående och planerade projekt och större utvecklingsinitiativ.

Rollen innebär att tillsammans med ansvarig för PMO vidareutveckla AMFs strategiska och operativa projekt- och portföljstyrning. Detta inkluderar att löpande stödja projektledarna i deras dagliga arbete med allt från strukturell eller metodmässig support, koordinera, resursplanera och facilitera workshops till mer individuell coachning. Som PMO-specialist deltar du aktivt i kvalitetssäkringar och utvärderingar av projekt och arbetar för att föra fram och samordna förbättringar utifrån erfarenheter från projekten.

Arbetsuppgifter.

 • Arbeta med AMFs utvecklingsportfölj utifrån det operativa i utvecklingsinitiativen till det strategiska på en övergripande portföljnivå.
 • Förädla, förbättra och förenkla hur vi bedriver arbetet med att säkerställa styrning av utvecklingsportföljen och hur det naturligt länkas in i vår strategi samt i AMFs affärsplanering inklusive budget- och prognosprocesser hos Ekonomiavdelningen.
 • Arbeta med att visualisera, facilitera och följa upp den strategiska utvecklingsportföljen.
 • Arbeta med analyser och visualisering av portföljens olika perspektiv och kunna kommunicera detta till olika ledningsforum.
 • Kvalitetssäkring av investeringar och Business case för att säkerställa att rätt effekter uppstår i verksamheten.
 • Leda workshops bl a inom projektstyrning, utvecklingsportfölj, kapacitet, effekter/nyttor.
 • Ge stöd till olika ledande roller inom utvecklingsarenan så som beställare, styrgrupper och chefer.
 • På sikt kommer du även att arbeta med hantering och relevanta tillämpningar av styrningsperspektivet i en mer agil utvecklingsmiljö på AMFs utvecklingsportfölj (backloggs, prioritering, linjering med strategin, portföljöversikter, kapacitet etc).

Erfarenhet.

 • Akademisk utbildning och/eller +5 års relevant erfarenhet i en senior roll som exempelvis projektledare, managementkonsult eller annan senior specialistroll med relevant branschkunskap.
 • Erfarenhet av att arbeta i ett PMO/projektkontor.
 • God kunskap och erfarenhet från etablerad projektstyrningsmodell.
 • Väl förtrogen med portfölj-, projekt- och förvaltningsstyrning och inte minst hur man verkar i en uppskalad agil utvecklingsmiljö.
 • God kännedom om IT-relaterade frågor.
 • Van att jobba tvärfunktionellt.
 • Erfarenhet kring ekonomisk uppföljning och planering.
 • Erfarenhet av att ta fram och presentera analyser och material inför större grupper i olika sammanhang, exempelvis projekt-, styr- och ledningsgrupper.
 • Erfarenhet från försäkringsområdet är meriterande.

Personliga egenskaper.

Som person är du driven och väl medveten om mål och kvalitetsstandards. Du har en stark problemlösande analysförmåga och du tänker strategiskt men är också stark i att hitta relevanta tillämpningar här och nu. Du har ett stort mått av initiativkraft, prestigelöshet och mycket god samarbetsförmåga. Du skapar förtroende och bygger relationer samtidigt som du driver frågor framåt och tillvaratar olika perspektiv, idéer och initiativ. Vidare har du ett holistiskt synsätt och har förmåga att förstå hur olika uppdrag/projekt påverkar i ett större sammanhang.

AMF erbjuder.

AMF erbjuder dig en stimulerande miljö där du får chansen att bli en del av ett av Sveriges ledande pensionsbolag som utmanar sina konkurrenter genom att alltid göra det lite bättre för kunden.