Neste Sverige AB

Account Manager

Idag skapar Neste (noterat som NESTE, Nasdaq Helsinki) hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i kundanpassade lösningar.Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin.År 2017 var Nestes nettoomsättning 13,2 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens 100 ledande företag inom hållbarhet. I januari 2018 år tog vi ett stort steg framåt då vi rankades som nummer 2 bland världens mest hållbara företag.

Tillsammans med Neste letar vi nu efter en Account Manager som är ska ta ansvar för den kommersiella försäljningen av Nestes förnybara produkter till återförsäljare i Sverige. Fokus är försäljning och långsiktigt relationsskapande samt att ta fullt ägarskap för den gemensamma affärsplanen med återförsäljare. Följa upp volymer och prognoser samt hålla en aktiv dialog mot återförsäljare och koordinera försäljningsaktiviteter.

Som Account Manager arbetar man i en nära relation till sina återförsäljare/kunder samt internt till kollegorna på Nestes kontor i Sverige. Den svenska delen av verksamheten är idag ett team på sex personer. Man utgör navet av Nestes verksamhet i Sverige och som Account Manager rapporterar man till Head of Branded Sales. Tjänsten utgår från Nestes kontor i Sverige, lokaliserat centralt i Stockholms innerstad.

Övergripande ansvarsområde

 • Möta uppsatta försäljningsmål och resultat, driva försäljning genom ett antal återförsäljare, segmentering, affärsplaner.
 • Aktivt uppsöka och engagera sig i kund- och intressentmöten för att marknadsföra Neste samt bygga marknadskunskap och förståelse kring slutkunders behov.
 • Utmana, stötta och utbilda återförsäljare i ”best practise”, säljutveckling, utveckla kundkännedom samt expertis inom hållbarhet.
 • Koordinera försäljningsaktiviteter tillsammans med andra säljorganisationer inom bolaget, såsom Renewable Products i Genéve, Scandinavian Sales i Espoo och likvärdiga aktiviteter.
 • Upprätthålla ett nära samarbete med andra avdelningar inom Nestes organisation såsom Operations, Supply Chain Management, Public Affairs, Legal etc.
 • Ta fullt ägarskap för kontraktsförhandlingar med kunder för att säkerställa försäljning.
 • Driva försäljningsutveckling tillsammans med återförsäljare, skapa nya säljkoncept, produkt- och serviceinstruktioner och value proposition.

Erfarenhet och kompetens

 • 5+ års erfarenhet, med fördel B2B-försäljning.
 • Erfarenhet av arbete på strategisk nivå och samtidigt kunna anta operativa arbete.
 • Erfarenhet av arbete med långsiktiga kundrelationer.
 • Kapabel att arbeta företagsorienterat med gedigna erfarenheter av affärsutveckling och utvärdering av lönsamhet, volym och prissättning.
 • Eftergymnasial utbildning, motsvarande kandidat- och/eller magisterexamen inom ekonomi eller teknik
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper

 • Utåtriktad med framstående egenskaper inom nätverkande och kommunikation.
 • Ett dynamiskt mindset med en stark passion för försäljning.
 • Starkt intresse av att arbeta med långsiktiga kundrelationer.
 • Stark förmåga att se och utveckla affärsmöjligheter och kundrelationer.
 • En stark drivkraft och värdegrund i hållbarhet och brinner för att bidra till att minska fossila avtryck.