Länsförsäkringar AB

Produktägare Kundmötesverktyg

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB-koncernen har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra. 
 

Vill du jobba i ett team som utvecklar marknadens bästa systemstöd och verktyg inom bank och försäkring? Brinner du för digitala kundupplevelser, för att vara den som ger dina kollegor de allra bästa systemen och för att göra ännu bättre affärer och på så sätt få ännu mer nöjda kunder? Vi söker dig som kan ta ett helhetsansvar för Länsförsäkringars kundmötesverktyg och driva arbetet med att utveckla den mot vår målbild.

Huvudsakliga arbetsuppgifter.

Den strategiska produktägaren har ett helhetsansvar för rådgivarnas verktyg i kundmötet. På strategisk nivå ansvarar du för framtagande av en långsiktig målbild och en taktisk plan för att nå dit. En viktig uppgift är att vara med och genomföra implementeringen av ett mer agilt arbetssätt, i nära samarbete med kollegor inom den verksamhetsnära förvaltningen samt IT.

Produktägaren har som uppgift att sätta sig in i och förstå verksamhetens och användarnas behov, och att löpande arbeta med förankring samtidigt som utvecklingen drivs framåt. Du har en ledande roll och arbetar nära produktspecialister, designteam (UX) och IT, samt intressenter och interna beställare i ett tidigt skede för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar som möjliggör effektivast möjliga utveckling.

Den strategiska produktägaren har ett övergripande ansvar för områdets backlogg inklusive planering och prioritering. Du är därmed också första kontaktpunkt för nya beställningar/initiativ från verksamheten. På taktisk nivå är du kravställare mot IT och skapar tillsammans med IT de förutsättningar som krävs för att leverera.

Produktägaren leder och ansvarar för arbetet med att identifiera och driva utveckling av ”Ständiga förbättringar”.

Bakgrund och erfarenhet.

  • 5+ års erfarenhet av att arbeta med agila utvecklingsprocesser i samarbete med IT.
  • 5+ års erfarenhet av att arbeta som produktägare på ledande strategisk/taktisk nivå.
  • Erfarenhet av arbete med användbarhet och UX.
  • Erfarenhet och kunskap om SAFe är önskvärt.
  • Relevant akademisk utbildning.

Personliga egenskaper.

För att lyckas i rollen behöver du kunna tillgodose och prioritera mångas intressen och ha en förmåga att förflytta strategiska frågor samtidigt som du kan arbeta och ta ställning till detaljer. Du har vana av att leda och entusiasmera andra till att arbeta mot en gemensam målbild. Som person är du social, diplomatisk och lyhörd samtidigt har du inga problem att vara tydlig. Du gillar ett högt tempo med många komplexa frågor samtidigt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt till ditt arbete och din omgivning. Du har en hög leveransförmåga och gillar att se resultat. Personlig trygghet och prestigelöshet är viktiga egenskaper för att du ska trivas i rollen.

Om oss.

  • Kund- och kanalstöd är en affärsenhet inom Länsförsäkringar AB som ansvarar för att skapa bästa möjliga förutsättningar i kundens olika möten med oss. Här får du kollegor som brinner för kunddriven utveckling.
  • Du kommer att tillhöra avdelningen Utveckling, som ansvarar för att utveckla och förvalta Länsförsäkringars kanaler och verktyg i kundmötet.
  • Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.
  • För mer information om tjänsten vänligen kontakta