SEK AB Svensk Exportkredit

Förändringsledare

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med det viktiga uppdraget, att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2018 lånade SEK ut sammanlagt 57 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder. På SEK omges du av kollegor som har bred kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här är alla delaktiga och samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder. På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se

SEK gör en förändringsresa och har en ambitiös agenda för lönsam tillväxt genom ökad kundorientering, digitalisering och effektivisering av verksamheten. SEK söker därför en förändringsledare. I rollen kommer du att vara drivande i utvecklingen av SEK:s nya kundbearbetningsmodeller. Förändringen organiseras i ett företagsövergripande transformationsprogram och styrs ytterst av SEK:s vd.

Som förändringsledare blir du en del av SEK:s transformationsteam som ska driva, koordinera och projektleda olika initiativ och aktiviteter inom SEK:s transformationsprogram. I rollen samarbetar du nära och kravställer med och mot olika delar av verksamheten för att leverera enligt fastställda mål. I rollen rapporterar du till chefen för den nybildade funktionen Affärsutveckling, affärsstöd och transformation.

Vad vi förväntar oss av dig.

Vi behöver dig som har en stark vilja och ett mod att nå högt uppsatta mål genom samarbete med andra. Du vågar göra saker på ett nytt sätt och har en förmåga att se världen som våra kunder ser den. Vi söker dig som är resultatorienterad, självgående och nyfiken.

För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha en god strategisk och social förmåga, ha ett stort driv samtidigt som du gillar struktur och inte är rädd för att själv lösa problem som dyker upp.

Vi söker dig som.

  • Har erfarenhet av affärsutveckling som projekt- eller förändringsledare inom bank/finans, gärna som management konsult, inom utveckling av försäljningsprocesser, kundbearbetning och säljstöd och digital transformation.
  • Har akademisk examen inom ekonomi eller teknik.
  • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
  • Ser digitalisering som en självklar möjliggörare.
  • Vill bidra till att svensk export når framgång genom finansiella lösningar till svenska exportföretag.