Vattenfall AB

Director Business Controlling – Vattenfall Kundservice Norden

Vattenfall Kundservice Norden har omkring 350 anställda. Uppdraget är att ta hand om alla de elhandels- eldistribution- e-mobility och värmekunder som Vattenfall har i Norden. Under de senare åren har Vattenfall expanderat sin service kopplat till energismarta produkter som hjälper kunderna att spara el, pengar och framför allt på miljön. Vattenfall kundservice Norden är uppdelat i en operativ del som hanterar alla direkta kundkontakter via alla våra kanaler (telefon, email, chat och sociala medier), en supportdel som stöttar verksamheten i form av effektiva processer, smarta systemlösningar och tydliga rutiner samt en affärsutvecklingsdel som driver innovation.Kundservice Norden jobbar med sex huvudsakliga uppdragsgivare inom Vattenfall som spänner över Produktion, Distribution, Försäljning och inte minst Innovation. Vattenfall skall bli fossilfritt inom en generation, för oss är det självklart att leverera på överenskomna mål och att bidra till den utvecklingen.

Vill du ha möjlighet att delta i en utvecklingsresa i en helt ny organisation anpassad för att möta förändrade marknadsförutsättningar? Vi erbjuder dig ett mycket spännande arbete med fokus på ledarskap, människor, förändring, utveckling och att bygga upp något nytt. Vi är mitt inne i en förändringsresa där du ges stora möjligheter att forma uppdraget och vidareutveckla våra team. Du blir en del av navet i vår organisationsutveckling med fokus på förbättringar där du är med och sätter ett Kundservice i världsklass på kartan. Du ges en betydande roll i att sätta en ny kultur och värdegrund och att vara med i vår resa att göra Vattenfall Kundservice till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Övergripande ansvarsområde. 

Som Director Business Controlling är du ansvarig för Controlling, Business Performance analysis, Cash & Credit Management, Risk Management, Information Security, Quality Assurance, Document Controlling, Contract Management samt Corporate Administration. Du leder och utvecklar dessa områden genom att utveckla teamet och dina medarbetare. Inom teamet finns ägarskapet för vår affärsplaneringsprocess, vår uppföljning samt vår finansiella prognosprocess. Man ansvarar även för våra styrmodeller samt gränssnittet mot såväl interna uppdragsgivare som externa kontakter för att säkerställa ett kommersiellt förhållningssätt i alla våra dialoger.

Dina huvudsakliga ansvarsområden 

  • Leda och utveckla medarbetare, styra verksamheten mot uppsatta affärsmål samt ansvara för budget och personal
  • Ledarskapsutveckling med ansvar för att ett starkt ledarskap genomsyrar alla nivåer i organisationen
  • Ansvara för Business Controlling (uppföljning, rapportering, affärsplan), prognostisering och ekonomistyrning inom Kundservice
  • Ansvara för Kundservice styrmodell
  • Ansvara för contract management samt samverkan med Group Procurement
  • Ansvara för all administration samt rapportering kopplat till bolaget Vattenfall Kundservice AB

Totalt består ditt team av ca 35 skickliga och engagerade medarbetare, varav 5 rapporterar direkt till dig. Du rapporterar till VD Kundservice och ingår i ledningsgruppen.

Relevant erfarenhet. 

Du har en akademisk utbildning samt dokumenterad erfarenhet som ledare och chef över chefer, t.ex. som VD, affärschef, CFO eller Kundservicechef. 

Personliga egenskaper.

Du drivs av att leda förändring och har ett genuint intresse av människor och deras utveckling. En innovativ och inspirerande förändringledare med tydlig kundfokus, hög integritet, prestigelöshet och ödmjukhet som leder utvecklingen framåt, har örat mot rälsen, svarar upp på feedback, är transparent och möter upp frågor genom samarbete och sunt förnuft. Du är proaktiv och tar ett helhetsgrepp samtidigt som du har en förmåga att zooma in på detaljer när det behövs. Du är analytisk, strukturerad och tar tydligt ansvar och ägarskap. Som ledare hos oss står du väl upp till Vattenfalls ledarskapskriterier tydlig, synlig, modig. Utöver svenska har du goda kunskaper i engelska.

Placering Umeå eller Stockholm (resor förekommer på regelbunden basis).