Nobina Sverige AB

Skade- och försäkringsansvarig

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Koncernen omsätter närmare 9 miljarder SEK och har cirka 9 000 medarbetare med verksamhet i fyra länder och huvudkontor i Solna, Stockholm. Nobina är branschledare i termer av lönsamhet, utveckling samt initiativ för en sundare bransch.Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. De ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktideteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. I Nobina Sverige har idag ca 6500 medarbetare med verksamhet i hela landet.  Nobinas framgångar bidrar till ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.Nobina är ett modernt bolag med tydliga värderingar, där IT funktionen är en integrerad del av en spännande verksamhet. Sedan juni 2015 är Nobina AB noterat på NASDAQ OMX. Mer information återfinns på www.nobina.com 

Huvudsakliga ansvarsområden.

Rollen som skade- och försäkringsansvarig är en ny och efterlängtat roll hos Nobina. I rollen har man ett bolagsövergripande ansvar över Nobinas försäkringsarbete kopplat till fordonsskador. Den centrala skade- och försäkringsansvariga är bolagets specialistkompetens inom försäkrings- och skadefrågor och driver bolagets försäkringsärenden mot försäkringsbolagen. Personen tar ställning i vållandefrågor och räds inte att ta strid i frågor man anser att Nobina har rätt i. Till stöd har man Nobinas lokala skadeadministratörer som arbetar med skadehanteringen på respektive trafikområde.

Som bolagets specialist stöttar man och utbildar de lokala skadeadministratörerna för att höja kvaliteten i skadearbetet inom varje trafikområde, i syfte att få en mer strukturerad inhämtning av data och rapportering/uppföljning av skador. Arbetet innebär ett stort ansvarstagande då man själv utreder och tar beslut i ersättningsfrågor utifrån försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning.

Personen kommer rapportera till Centrala Kvalitets-, Arbetsmiljö-, Miljö-, och Säkerhetschefen (Central KAMS-Chef.)

Relevant erfarenhet.

  • Akademisk utbildning inom juridik.
  • 5+ års yrkeserfarenhet, varav några år specifikt inom försäkringsfrågor/drivit skadeärenden.
  • Meriterande med bakgrund från försäkringsbolag.

Personlighet.

  • Tar initiativ och ansvar
  • Driven & engagerad
  • Proaktiv och tar ett helhetsgrepp
  • Kan prioritera och arbeta självständigt
  • Envis
  • Drivs av skade- och försäkringsfrågor
  • Kommunikativ