QD

VD

Till QD söker vi nu en VD. QD erbjuder sina kunder IT-drift och IT-outsourcing, med den absoluta ambitionen att leverera IT-tjänster som bidrar med proaktivitet och affärsnytta för kundernas verksamheter. Vare sig det gäller specifika tjänster eller helhetslösningar levererar QD alltid sina tjänster med hög kvalitet och ett personligt engagemang till sina kunder. QD är inte ett säljbolag, utan ett tjänsteföretag med kunder och personal i fokus.

QD grundades 1989 och ägs fortfarande av samma ägarfamilj. QD har genom åren haft olika inriktningar inom IT, men kärnan har alltid varit samma – att erbjuda IT-tjänster till företag. Idag har bolaget kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg och har ca 80 medarbetare. Bolaget har mycket gott renommé och har ett stort inflöde av nya kunder och står därför inför en stark tillväxtresa och planerar att anställa ett stort antal personer kommande året. För mer information om QD se https://www.qd.se

 

Ansvarsområden

Den person vi nu söker får i uppgift att förädla verksamheten och leda den fortsatta tillväxten tillsammans med QDs ledningsgrupp som förutom VD består av CFO, CTO, Service Delivery Director, Säljchef och Affärsområdeschef. I uppdraget som VD för QD ingår att vara övergripande ansvarig för:

 • Företagets strategi och långsiktiga planering.
 • Drift, budget och ekonomiska målsättningar samt genomförande av företagets strategi.
 • Ekonomisk och operativ rapportering och uppföljning.
 • Företagets organisering samt rekrytering och kompetensförsörjning.
 • Dagliga ledningen av företaget tillsammans med ledningsgrupp.
 • Löpande rapportering till företagets styrelse.
 • Förbättra erbjudandet till kund; inom IT-drift, outsourcing och konsulttjänster.
 • Certifiera QD för ISO27001
 • Certifiera QD för ”Great place to work”

Erfarenhet och kompetens. 

 • Ett antal års erfarenhet i en liknande roll med fullt PnL ansvar. Arbetat som vd, affärsområdeschef, enhetschef eller chef för en funktion (t ex Operations, Service Delivery eller IT)
 • Arbetat på företag som utvecklar och säljer konsulttjänster
 • Mycket god ledarskapsförmåga.
 • God erfarenhet av att skapa en engagerande kultur för att bibehålla och attrahera rätt medarbetare
 • Van av att vara chef över chefer.
 • Erfarenhet av strategisk bolagsstyrning, gärna tillsammans med en styrelse.
 • Positivt om man har erfarenhet av att driva tillväxt i ägarlett bolag
 • Relevant akademisk utbildning.
 • Talar svenska och engelska.

Personlighet.

 • Mål- och resultatfokuserad
 • Mycket god ledarskapsförmåga; duktig på att bygga ”teamkänsla” och skapa engagemang bland medarbetarna så att de trivs och vill ta ansvar
 • Teamplayer
 • Stark kommunikativ förmåga
 • Stark karisma; bra på att inspirera och entusiasmera ledning och medarbetare
 • Arbetar strukturerat
 • Trygg i sig själv
 • Har en förmåga och vilja att pendla mellan strategiska och operativa frågor