Nobina Sverige AB

Senior Business Controller, Teknik- och Fordonsunderhåll

Nobina är ett bolag i kraftig utveckling och är nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobinas framgångar bidrar till ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.Nobina är ett modernt bolag med tydliga värderingar, där IT funktionen är en integrerad del av en spännande verksamhet. Sedan juni 2015 är Nobina AB noterat på NASDAQ OMX. Mer information återfinns på www.nobina.com 

Business Control-gruppen på Nobina Sverige är ett ungt team på 9 medarbetare och är uppdelad i två funktioner, Business Control och Senior Business Control, där Business Control har ansvar för ledning och utveckling av bolagets ekonomistyrningsfunktion med fokus på verksamhetens resultatuppföljning och budgetering medan Senior Business Control ansvarar för analytiskt stöd till operativ verksamhet, anbud och affär.  

Nu söker vi till vårt team en Senior Business controller, med inriktning teknik- och fordonsunderhåll, som är placerad på Nobinas huvudkontor i Solna.  

Om tjänsten 

Rollen är till stor del ny inom Nobina vilket gör att det finns goda möjligheter att påverka tjänstens innehåll och hur man jobbar. En central del i tjänsten är mål & resursplanering för vår verkstadsverksamhet där man utifrån benchmark analyserar Nobinas behov nu och framåt. Du kommer i tjänsten att få mandat att, tillsammans med andra avdelningar och teknisk chef, driva styrningsfrågor, projekt och aktiviteter gällande fordonsunderhållskostnader vilka grundar sig i analyser som kopplar mot vår satta affärsplan. I dessa verksamhetsanalyser förväntas du kunna identifiera, och utnyttja, synergier och verksamhetsförbättringar för att utveckla vårt fordonsunderhållsarbete på ett framgångsrikt sätt. Du definierar och tar även fram nyckeltal som driver i rätt riktning utifrån Nobinas behov, vilka du presenterar månadsvis i Nobinas olika MBR-forum. 

Därtill kommer en betydande del att läggas på arbete med anbudprocesser där du kommer fungera som specialist i att bedöma och förutse kostnader för fordonsunderhåll samt presentera upplägg som är effektiva och konkurrenskraftiga. 

Rollen är mycket verksamhetsnära och har ett tätt samarbete med alla våra verkstads- och fordonsvårdschefer, men även Teknisk chef och resterande ledningsgrupp är mottagare av ditt arbete. Anbudsgruppen och kollegor inom Business Control har du daglig kontakt med. Resor i tjänsten förekommer delvis då vi gärna ser att du träffar kollegor ute i verksamheten på någon av våra 34 verkstäder ute i landet.  

Din bakgrund 

Vi tror att du är universitetsutbildad ekonom eller har motsvarande utbildning. Vi tror även att du har tidigare erfarenhet som controller eller motsvarande. Meriterande är om du har bakgrund i liknande bransch eller roll. Även meriterande om du har erfarenhet av arbete enligt ”Lean” och har tidigare arbetet med större datamängder, gärna mot en BI-miljö.  

Som person har du ett stort teknikintresse och motiveras av att hitta bra och lönsamma lösningar. Därtill är du kommunikativ och pedagogisk. Du tycker om att skapa goda samarbeten såväl internt som externt och ser bra relationer som en självklar framgångsfaktor. Du tar gärna egna initiativ och har förmåga och självförtroende att bedöma vilka aktiviteter som du kan driva självständigt och som gynnar Nobina. En utpräglad analytisk förmåga är mycket viktig samt att du har ett starkt problemlösningsfokus. 

Starkt meriterande är erfarenhet från anbud/upphandlingar.