Neova AB

Energy Concept Manager

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. För Neova handlar varje dag om bioenergi. Vårt tydliga fokus på bioenergi spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet med vår verksamhet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och istället öka användningen av bränslen som är skonsamma mot miljön.Neova ingår i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom bioenergi i Östersjöregionen, med en omsättning motsvarande ca 5,5 miljarder kronor. 

Är du en kreativ och nyfiken person som vill vara med och påverka framtidens energimarknad? Har du ett gediget tekniskt intresse för nya klimatsmarta lösningar och vill jobba på ett företag med en stark vilja att investera och växa på marknaden? I rollen som Energy Concept Manager på Neova kommer du att arbeta i ett mindre team med ansvar för att ta fram och utveckla koncept med fokus på att leverera hållbara och innovativa energiförslag till Neovas kunder. Med ditt tekniska kunnande och din erfarenhet som bas skall du kunna förstå olika kunders behov för att sedan presentera totala lösningar där de kan effektivisera sina processer och bli ännu mer lönsamma, och samtidigt positionera Neova som en ledande helhetsleverantör på marknaden.

Arbetsuppgifter:

 • Du ansvarar för att förbereda, planera och slutföra utvalda projekt inom de ekonomiska, geografiska och tekniska ramverk som råder.
 • Du bidrar med tekniskt kunnande för att utveckla och förbättra processer på företagsnivå för att säkerställa att projekt alltid slutförs enligt de etiska och miljömässiga krav som Neova ställer på sina enheter.
 • Du deltar aktivt i framtagandet av affärserbjudandet samt i planering och förberedning av projekt för att nå de strategiska och lönsamma mål som Neova jobbar mot, med fokus på att leverera effektiva och smarta energilösningar till sina kunder.
 • I arbetsuppgifterna ingår även att ständigt utveckla den personliga kompetensen för att kunna utvärdera de senaste och mest innovativa lösningarna och kunna fastställa huruvida det ligger i företagets strategiska nytta att använda sig av dessa.

Relevant erfarenhet:

 • Erfarenhet av de tidiga stadierna inom projekt för energilösningar och specifik kunskap om vilka typer av energialternativ som finns tillgängliga på marknaden.
 • Akademisk utbildning eller erfarenhet inom energi och processteknik.
 • Förmåga att förstå ofärdiga koncept, se dess potential och validera dessa.
 • Stark kompetens i att kunna göra beräkningar med flera olika alternativa lösningar med fokus på att utveckla de mest kostnadseffektiva energilösningarna för Neovas kunder.
 • Förmåga att agera självständigt och skapa nya lösningar.
 • Du har tidigare erfarenhet från projektledning och kalkylering i en industriell verksamhet samt har nödvändig arbetsmiljö- och säkerhetskompetens.
 • God kunskap av Microsoft Office-paketet.
 • Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper:

 • Du drivs av att få möjligheten att använda din kreativitet och kunskap till att optimera tekniska processer och möta framtidens energibehov. 
 • Du är innovativ och ständigt nyfiken på ny teknologi.
 • Du är en effektiv problemlösare som ser möjligheter snarare än problem.
 • Du är socialt anpassningsbar och har förmågan att presentera avancerad teknik på ett begripligt sätt.
 • Du är en nyfiken, passionerad och innovativ person med en analytisk framtoning.
 • Du har ett intresse för cirkulär ekonomi.

 

Tjänsten är placerad i Stockholm men med regelbundna resor inom Sverige, B-körkort är därför ett krav.