Konfidentiell

Interim Digital Transformation Leader

Nu letar vi för kunds räkning efter en senior förändringsledare vars uppdrag kommer vara att föra IT och affär närmare varandra.

Uppdraget/Person

  • Affärsnära person med djup förståelse för IT och arkitektur.
  • Öka lönsamheten.
  • Minska silo-bildning mellan olika delar i organisationen och de olika affärsvertikalerna.

Bakgrund

  • Erfarenhet av att driva stora förändringsprojekt.
  • Erfarenhet av modellering av verksamhet (informationsflöden, processflöden, arkitektur).
  • Erfarenhet av energisektorn eller angränsande bransch.
  • Erfarenhet av inköp/upphandling av större system (exempelvis affärssystem).

Uppdraget

  • Löper minst 6 månader