Soundtrack Your Brand

Interim Chief Revenue Manager

Som CRO (Chief Revenue Officer) kommer ditt huvudansvar vara att driva företagets intäktsstrategi. Tre direktrapporterande: Customer Acquisition, Customer Success och Partner Sales. Plats i ledningsgruppen. Du kommer att rapportera till VD.

Personlighet/Erfarenheter

Vi förväntar dig att du ska vara mycket driven och entreprenöriell.

· Resultatstyrd kommersiell ledare

· Stark förmåga att delegera

· Vana att jobba data- och insiktsdrivet.

· Teamspelare som är redo att arbeta tvärfunktionellt inom organisationen.

· Stor erfarenhet från företag med stor tillväxt, helst i SaaS eller subscription-bolag.

· Teknisk nyfikenhet och beprövad förmåga att lära sig och anpassa sig till ny teknik och färdigheter.

· Förmåga att kommunicera agerbara insikter baserade på data.

Uppdraget startar omgående och löper ca 6 månader