Colive

Projektchef med fastighetsutvecklingsansvar

COLIVE är ett aktivt bidrag till omställningen för ett mer öppet och uthålligt samhälle genom sitt erbjudande av ett hållbart, socialt, smart och kostnadsriktigt boende till unga vuxna mellan 20 - 35 år. I delningsekonomianda tillhandahålls moderna coliving-lägenheter i nyproducerade fastigheter som anpassas till ett boende med hög livskvalitet med fler boende per yta. COLIVE erbjuder en mjukvaruplattform, "COLIVE community", som möjliggör matchning av hyresgäster för bästa möjliga boendeupplevelse. Communitykonceptet innebär att colivers med gemensamma intressen kan dra nytta av varandras kunskaper och nätverk, kan ta initiativ till tränings- och aktivitetsgrupper eller dela på tjänster från tredje part såsom cykelpool, bilpool eller smarta leveranslösningar.

Rollen.

Vill du vara med och etablera framtidens bostäder? Som projektchef med fastighetsutvecklingsansvar på COLIVE blir du en nyckelperson i vårt projektteam som gemensamt ansvarar för att etablera nya COLIVE-hubbar och möjliggör för en ny bostadsforms framväxt i Sverige. Du är strukturerad, tydlig och lösningsorienterad person som ”får saker gjort som det är tänkt”. Förväntningarna på din leverans är höga och ditt ansvarsområde stäcker sig över hela projektets livslängd. Du deltar i tidiga skeden genom att identifiera projektmöjligheter, verifiera lönsamhetskalkyler och etablera avtal med markägare till att vidare agera kravställare under projekteringsskede och slutligen garantera att projekt realiseras enligt tidplan och uppfyller kravställd kvalitet till rätt kostnad. Efter genomfört projekt lämnas den nybyggda COLIVE-hubben över till Operations Manager för inflyttning.

COLIVEs koncept är under ständig utveckling och som projektansvarig förväntas du bidra aktivt till det interna arbetet med att etablera en effektiv och hållbar produktspecifikation. Genom ditt intresse för effektivisering samt baserat på erfarenhet tror vi att du vill lyfta nya idéer för att uppnå mål tillsammans med oss. COLIVE fokuserar på branschöverskridande samarbeten och vi är i dagsläget på jakt efter värdefulla nyckelpartners som kan garantera vår produkts funktionalitet och beständighet i samband med att COLIVE-hubbar växer fram i såväl Sverige som internationellt. Du ska därför känna dig lika bekväm med att föreslå och diskutera nya angreppssätt med ledningen, som hur konkurrenter jobbar samt ta dialoger med externa partners och konsulter.

Arbetsuppgifter.

 • Övergripande ansvar för att etablera nya COLIVE-hubbar
 • Etablera avtal med markägare och fastighetsägarpartners
 • Avtalsförhandling
 • Lönsamhetskalkyl
 • Framtagande av specifikationer
 • Samarbete med fastighetsägarpartners
 • Kravställare vid deltagande i projekteringsmöten
 • Budgetansvar

Erfarenhet.

 • Akademisk relevant utbildning
 • 3+ års relevant arbetslivserfarenhet som projektansvarig inom uthyrning/bostäder/annat
 • Bra på att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • Flera års erfarenhet från projektledning, gärna från fastighetsutveckling, alternativt att du är en driven person som är redo för ett nytt steg i din karriär
 • En vilja att ta ansvar samt vara en del av bolagets framväxt
 • Erfarenhet från avtalsförhandling och förståelse för vad som är viktigt i långa avtal
 • Har god förståelse för lönsamhetskalkylen och god kunskap i projektekonomi
 • Det är även ett plus om du har erfarenhet och insikt i något av samhällsbyggnadsbranschens ben; tidiga skeden; produktion av bostäder, kommersiell uthyrning, förvaltning eller brand/risk.

Vad COLIVE erbjuder dig.

Vi erbjuder en möjlighet att vara med och driva etableringen av ett nytt bolag med en uttalad vision att förändra möjligheterna för unga vuxna att bo. En mycket utvecklande roll för rätt person som säkerställer att nya COLIVE-hubbar etableras löpande och att vår produktspecifikation ständigt förfinas. Du arbetar i direkt samarbete med grundarna, produktägaren för bolagets digitala plattform samt projektledare och du kommer verkligen kunna se effekten av ditt arbete.

Här ges du möjligheten att delta i en utvecklingsresa i högt tempo. Detta i ett nytt bolag med en ny produkt med höga ambitioner där det du producerar kommer att göra skillnad.

Vi sitter i enkla men dynamiska lokaler på Kungsholmen med andra framåtriktade start-ups mitt i Stockholm.