Colive

Projektchef med fastighetsutvecklingsansvar

COLIVE är den ledande aktören inom den moderna och sociala boendeformen coliving. Coliving är en smart bostadslösning och en helt ny boendeupplevelse för de som vill att gemenskap och spännande möjligheter ska komma på köpet. Som pionjärer inom coliving i Sverige innoverar COLIVE bostadsmarknaden för unga vuxna genom att utmana gamla sanningar kring bostadsbristen och hur den ska lösas.COLIVE vänder sig till unga vuxna mellan 20 - 35 år som är på jakt efter ett boende och en social kontext. COLIVE erbjuder trygga hyreskontrakt på ett eget space och tillgång till stora delade ytor, men också nya vänner och ett utbyte med andra som uppskattar liknande saker i livet. COLIVE skapar nya mötesplatser där hyresgästerna får mer än bara kvadratmeter utan även en meningsfull vardag!

Rollen.

Vill du vara med och etablera framtidens bostäder? Som projektchef med fastighetsutvecklingsansvar på COLIVE blir du en nyckelperson i vårt projektteam som gemensamt ansvarar för att etablera nya COLIVE-hubbar och möjliggör för en ny bostadsforms framväxt i Sverige. Du är strukturerad, tydlig och lösningsorienterad person som ”får saker gjort som det är tänkt”. Förväntningarna på din leverans är höga och ditt ansvarsområde stäcker sig över hela projektets livslängd. Du deltar i tidiga skeden genom att identifiera projektmöjligheter, verifiera lönsamhetskalkyler och etablera avtal med markägare till att vidare agera kravställare under projekteringsskede och slutligen garantera att projekt realiseras enligt tidplan och uppfyller kravställd kvalitet till rätt kostnad. Efter genomfört projekt lämnas den nybyggda COLIVE-hubben över till Operations Manager för inflyttning.

COLIVEs koncept är under ständig utveckling och som projektansvarig förväntas du bidra aktivt till det interna arbetet med att etablera en effektiv och hållbar produktspecifikation. Genom ditt intresse för effektivisering samt baserat på erfarenhet tror vi att du vill lyfta nya idéer för att uppnå mål tillsammans med oss. COLIVE fokuserar på branschöverskridande samarbeten och vi är i dagsläget på jakt efter värdefulla nyckelpartners som kan garantera vår produkts funktionalitet och beständighet i samband med att COLIVE-hubbar växer fram i såväl Sverige som internationellt. Du ska därför känna dig lika bekväm med att föreslå och diskutera nya angreppssätt med ledningen, som hur konkurrenter jobbar samt ta dialoger med externa partners och konsulter.

Arbetsuppgifter.

 • Övergripande ansvar för att etablera nya COLIVE-hubbar
 • Etablera avtal med markägare och fastighetsägarpartners
 • Avtalsförhandling
 • Lönsamhetskalkyl
 • Framtagande av specifikationer
 • Samarbete med fastighetsägarpartners
 • Kravställare vid deltagande i projekteringsmöten
 • Budgetansvar

Erfarenhet.

 • Akademisk relevant utbildning
 • 3+ års relevant arbetslivserfarenhet som projektansvarig inom uthyrning/bostäder/annat
 • Bra på att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • Flera års erfarenhet från projektledning, gärna från fastighetsutveckling, alternativt att du är en driven person som är redo för ett nytt steg i din karriär
 • En vilja att ta ansvar samt vara en del av bolagets framväxt
 • Erfarenhet från avtalsförhandling och förståelse för vad som är viktigt i långa avtal
 • Har god förståelse för lönsamhetskalkylen och god kunskap i projektekonomi
 • Det är även ett plus om du har erfarenhet och insikt i något av samhällsbyggnadsbranschens ben; tidiga skeden; produktion av bostäder, kommersiell uthyrning, förvaltning eller brand/risk.

Vad COLIVE erbjuder dig.

Vi erbjuder en möjlighet att vara med och driva etableringen av ett nytt bolag med en uttalad vision att förändra möjligheterna för unga vuxna att bo. En mycket utvecklande roll för rätt person som säkerställer att nya COLIVE-hubbar etableras löpande och att vår produktspecifikation ständigt förfinas. Du arbetar i direkt samarbete med grundarna, produktägaren för bolagets digitala plattform samt projektledare och du kommer verkligen kunna se effekten av ditt arbete.

Här ges du möjligheten att delta i en utvecklingsresa i högt tempo. Detta i ett nytt bolag med en ny produkt med höga ambitioner där det du producerar kommer att göra skillnad.

Vi sitter i enkla men dynamiska lokaler på Kungsholmen med andra framåtriktade start-ups mitt i Stockholm.