Previa

Försäljning -och marknadsdirektör

Hållbarhet i arbetslivet är en av vår tids stora frågor. Digitaliseringen har skapat helt nya förutsättningar för hur och var vi arbetar - och samtidigt suddat ut gränserna mellan arbete och fritid. Yrkeslivet har blivit längre och tempot har ökat. Arbetslivets utmaningar och möjligheter har sannolikt aldrig varit större än idag. Som en av våra nya ledande medarbetare på Previa hamnar du mitt i arbetet att utveckla samtidens mest hållbara, kreativa och effektiva arbetsplatser. Vi hjälper våra kunder att bland annat förebygga och hantera stress och ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och psykisk ohälsa. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med arbetsgivare som vill utveckla sin organisation, sitt ledarskap och sina medarbetares hälsa. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att hjälpa arbetsgivare, chefer och medarbetare att skapa ett hållbart arbetsliv för alla. För på Previa vet vi att hållbara arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar inte är en slump.Previa har 1 200 anställda och finns på 90 orter över hela landet. Previa anlitas av 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda. Vi är Sveriges största företagshälsa och ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Är du redo att ta dig an en ny roll som ska driva en förändringsagenda i den kommersiella organisationen? Har du lika stor passion för siffror och ett mätbart resultat som att förändra människors liv på riktigt? Värmer tanken på ett hållbart arbetsliv ditt hjärta? Har du lett ledare inom en kommersiell organisation?

Previa letar nu efter en erfaren ledare för rollen som Försäljning -och marknadsdirektör. Denna position är en viktig nyckel i den fortsatta tillväxten på den svenska marknaden.

Du är en motiverad säljledare med en stor passion för att bygga och utveckla starka kundrelationer samt att hitta försäljningsmöjligheter hos både befintliga och nya kunder. Du har en dokumenterad erfarenhet av förändringsledning, framgångsrikt lett en kommersiell organisation och har tidigare varit ledare över ledare.

För att lyckas i rollen är det ett krav att du har en mycket god förståelse av servicesektorn och alla aspekter som kommer med komplex B2B försäljning. Självklart förväntar vi oss att du har ett gediget affärstänk och en djup förståelse för mekanismerna inom värdebaserad försäljning.

Försäljning -och marknadsdirektören är del av ledningsgruppen i Sverige och Norden och rapporterar direkt till VD.

Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter.

 • Övergripande ansvar för alla kommersiella aktiviteter inom Previa med 9 direktrapporterande (Försäljningschefer, Digital marknadsföring, Key Account Managers)
 • Fastställa den övergripande försäljningsstrategin med tydliga ambitioner för budget och sälj -och marknadsaktivitetsplaner (omsättningsmål per segment)
 • Utveckla och implementera en ny go-to-market plan
 • Driva fokusskifte till ett mer värdebaserat arbetssätt inom den kommersiella organisationen, med fokus på säljaktiviteter som skapar störst värde
 • Få den kommersiella organisationen att ha ett mer proaktivt och framåtlutat arbetssätt inom försäljning, från inbound till outbound, med en ökad andel digital försäljning
 • Övergripande ansvar för hela kundportföljen, med en lönsamhetsanalys per kund och segment (primärt på intäktssidan), prissättning samt uppföljning av sälj -och kundaktiviteter
 • Definiera och implementera en försäljningsstrategi för nuvarande och nya kunder
 • Definiera försäljningsbudget per säljfunktion (KAM, AM).

Bakgrund och tidigare erfarenhet.

 • Relevant akademisk utbildning
 • Gedigen erfarenhet av komplex värdebaserad B2B-försäljning inom servicesektorn, gärna inom branscher såsom konsultbolag, bemanning, utbildning eller liknande
 • Krav att tidigare ha framgångsrikt varit ledare över ledare inom en kommersiell organisation, med ett dokumenterat gott resultat
 • Stor erfarenhet av merförsäljning och kundutveckling
 • Digital marknadsföring -/försäljningserfarenhet
 • Van att sätta och arbeta med KPI baserad uppföljning.

Personlighet.

 • Stort finansiellt och kommersiellt fokus med en förmåga att se helheten i kundportföljen och identifierar nya affärsmöjligheter
 • Förmåga att utveckla en ambitiös, men realistisk, affärsvision och överför den till en fungerande strategi
 • Erfaren och ledare som ger teamet en tydlig riktning och främjar en förtroendeskapande atmosfär, stödjer och uppmuntrar andra när det uppstår problem
 • Styrning genom nyckeltal och uppföljning av desamma. Utveckla direktrapporterande genom att delegera ansvar, entusiasmera och coachning
 • Tydlig, klar och strukturerad i din kommunikation, talar med pondus och övertygelse
 • Metodisk och systematisk I ditt angreppssätt, planerar långsiktigt och definiera tydliga prioriteringar
 • Genuint intresse och passion för marknaden, följer upp trender inom politik, lagar och regler samt kundefterfrågan mm.