PRA Group

Compliance Officer

AK Nordic AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn med tillstånd sedan 1978. Bolagets verksamhet är inriktad på förvärv och förvaltning av kreditportföljer och bolaget äger kreditportföljer i Norge och Italien. Kreditportföljerna omfattar främst förfallna konsumentkrediter. Utöver portföljverksamheten bedriver AK Nordic en inlåningsverksamhet i Sverige form av en internetbaserad tjänst där privatpersoner erbjuds att öppna sparkonton. Bolaget marknadsför dessa tjänster under bifirman PRA Spar.

AK Nordic AB är en del av amerikanska PRA Group. PRA Group är en global ledare när det gäller hantering av förfallna konsumentfordringar. Bolaget grundades 1996 och har idag drygt 5 000 medarbetare i 14 länder i Europa och USA.

Arbetsbeskrivning

Nu söker AK Nordic en Compliance Officer till sitt kontor i Uppsala. Compliance Officer är en nyckelroll inom verksamheten i Sverige då du kommer att vara en viktig del av compliance expertisen för AK Nordic. Hos PRA Group är du en naturlig del av en internationell organisation och arbetar i nära samarbete med din motsvarighet inom andra delar av organisationen internationellt.

I rollen som Compliance Officer på AK Nordic kommer du stödja verksamheten i frågor avseende regelefterlevnad, informera och utbilda personal om nya externa och interna regler, kontrollera att nya eller väsentligt förändrade processer följer regelverket som gäller för verksamheten, övervaka och kontrollera efterlevnaden av externa och interna regelverk. Compliance officer rapporterar till Head of Risk & Compliance Europe and MD AK Nordic.

Dina arbetsuppgifter innebär bl.a:

 • Omvärldsbevakning av förändringar i de regelverk som styr verksamheten
 • Riskanalys, granskning, utvärdering och rapportering av bolagets policys, kontroller och processer
 • Att bidra i kvalitetssäkringsprocessen vid implementering av interna regler
 • Att arbeta för att skapa förutsättningar för en god intern kontrollmiljö samt hög etisk standard
 • Du kommer medverka i koncerngemensamma projekt inom Compliance
 • Rapportering till styrelse samt övriga interna och externa intressenter

Detta är en utåtriktad roll med många kontakter inom organisationen där du själv är med och påverkar funktionens nya rutiner och processer.

Erfarenhet och kompetens:

 • Du har +5 års praktisk erfarenhet från compliance, risk eller regelverksfrågor
 • Du kommer med erfarenhet från finansiellt institut eller advokatbyrå med relevant inriktning.
 • Du har med fördel erfarenhet av Compliance i en europeisk affär
 • Du är van att arbeta självständigt, noggrant och med hög integritet
 • Du har en en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift både på engelska och svenska

Personliga egenskaper

Du är en driven person med en utåtriktad social personlighet. Du har en pedagogisk ådra och tycker om att arbeta nära den operativa verksamheten samtidigt som du har kapacitet att hantera det övergripande strategiska arbetet. Du är en analytiskt lagd person med förmåga att kommunicera och leverera på ett pragmatiskt sätt.

Vad erbjuder AK Nordic?

AK Nordic är en del av koncernen PRA Group som är en stabil och global ledare av köp och hantering av finansiella fordringar. PRA Group arbetar långsiktigt vilket präglar såväl investeringsbeslut som den dagliga kundhanteringen. AK Nordic är del av en internationell verksamhet och arbetar i nära samarbete med såväl europeisk ledning som PRA Group i USA. AK Nordic sitter i trevliga lokaler med centralt läge i Uppsala.