Laget.se

VD

Sedan 2004 har laget.se levererat system till klubbar och lag inom svensk idrott. laget.se är idag Sveriges i särklass mest använda föreningssystem med över två miljoner unika besökare i månaden. Med hjälp av systemet blir administrationen och kommunikationen inom Sveriges tusentals idrottsföreningar enkel. Genom visionen “Fler i idrott” verkar laget.se för att få fler tjejer och killar att hitta till idrotten samt få fler att stanna kvar längre. På så sätt bidrar laget.se till att Sveriges barn och ungdomar får en meningsfull fritid, en god idrottsutbildning och en bättre hälsa. Läs mer på www.laget.se

Är du en inspirerande ledare med erfarenhet av att driva tillväxt med en starkt positiv inverkan på företagets resultat? Har du gedigen kunskap inom och brinner för den digitala affären? Är du dessutom passionerad för den svenska idrottsrörelsen och föreningslivet?

Laget.se har sedan starten haft en stabil tillväxt (+15% i omsättning 2019) med en stor andel återkommande kunder och en stark lönsamhet (vinstmarginal 12% 2019). Bolaget är nu redo att ta nästa steg i sin utveckling och som ett led i det tillsätta en extern VD. Som VD har du uppgiften att leda bolaget in i framtiden, hitta nya intäkströmmar, driva digital affärsutveckling och skapa förutsättningar för den fortsatta tillväxten. Förutom att driva affärstillväxt är VDs uppgift att fortsatt arbeta mot visionen att hjälpa svensk idrott och verka för ”Fler i idrott”. Positionen rapporterar till grundarna och är placerad med bas i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 • Övergripande ansvar att driva bolagets intäkter och lönsamhet samt ledning av ledningsgruppen
 • Sätta och implementera strategisk riktning och säkerställa företagets måluppfyllnad
 • Bidra positivt till företagets tillväxt genom att identifiera utveckla den befintliga affären samt utmana status quo och hitta nya möjligheter
 • Ansvara för bolagets ekonomistyrning med ekonomisk uppföljning och budgetarbete.

Tidigare erfarenhet & Kunskap

 • Mycket god erfarenhet av att leda, coacha och inspirera andra
 • Bevisad kunskap och erfarenhet av att skapa tillväxt och en lönsam affär i ett digitalt sammanhang
 • Gediget intresse och kunskap av digital affärsutveckling
 • God förståelse för bolagsekonomi, såsom budgetarbete, resultat- och balansräkning.

Personlighet

 • Inspirerande och coachande ledare som skapar en tydlig riktning framåt och motiverar teamet med fokus på målen.
 • Stort driv och hög energi med en förmåga och gnista att få saker att hända
 • Identifierar och tar tillvara på affärsmöjligheter och har ett positivt inflytande på lönsamheten.
 • Resultatorienterad med en förmåga att se ekonomiska följder av aktiviteter och potentiella risker
 • Agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
 • Stor lyhördhet och är förtroendeskapande i din framtoning
 • Delar visionen “Fler i idrott” med en passion för det goda som idrotten skapar för samhället.

Vad får du?

Kulturen på laget.se präglas av teamwork, hög energi och ambitionsnivå. Som ledare blir du en del av ett drivet och välfungerande gäng som brinner för både idrott, affär och teknik. Deras filosofi är enkel! Om du älskar det du gör, har kollegor som får dig att växa och en inspirerande miljö så kommer du att åstadkomma fantastiska saker. Varje dag arbetar de aktivt för att förenkla vardagen för alla inom svensk idrott. Arbetet bedrivs med utgångspunkten att alla ideella krafter inom föreningslivet är hjältar och allt vi kan göra för att bidra ska vi också göra.