Länsförsäkringar AB

Produkt- och erbjudandeansvarig Tjänstepension

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte riktigt är som alla andra. 

Vill du ha ett av branschens bästa jobb inom pension? Då söker vi dig som vill driva utveckling av Länsförsäkringar Fondlivs tjänstepensionserbjudande. Vi som arbetar inom Produkt & Erbjudande har möjlighet att påverka erbjudandet till våra kunder på riktigt. Och om du, som vi, tycker att det är en spännande tid att driva utveckling av pensioner och försäkring i och vill ha utrymme att kunna göra skillnad så har vi rollern för dig. Rollen som Produkt- och erbjudandeansvarig är ny och kommer ingå i ett team med försäkringsspecialister.

Om jobbet

Hos oss får en mycket viktig roll i vårt utvecklings- och förvaltningsarbete av erbjudanden och produkter inom pensionsförsäkring. I avdelningens mål ingår att säkerställa ett konkurrenskraftigt pensionserbjudande som stöttar en hög tillväxt samtidigt som det uppfyller gällande lagar, regelverk och uppsatta lönsamhetsmål. Rollen innebär att du blir den som har det övergripande ansvaret för tjänstepensionserbjudandet. Rollen är mycket affärsnära och ställer stora krav på affärsmässighet, hantering av strategiska frågor och ett stort intresse för affären där prissättning, regelverk, produktstrategi, upphandling och ny- och avveckling av produkter är typiska frågor för rollen.

Dina arbetsuppgifter består av att:

  • Proaktivt driva utveckling och förvaltning av Fondlivs pensionserbjudande utifrån affärsmål, regelverk och lönsamhetskrav
  • Beställa och kravställa utvecklingsfrågor kopplade till produkterbjudandet
  • Ta fram strategi för produkterbjudandet inom pensionsförsäkring inklusive produktens prissättning
  • Omvärlds- och konkurrentbevaka inom produktområdet samt initiera anpassningar och förbättringar
  • Löpande säkerställa att produkterbjudandet efterlever lagar och regelverk
  • Analysera och utvärdera produkterbjudandets lönsamhet och prissättning
  • Aktivt bidra med input till produktens prissättning i befintlig och nytecknad affär
  • Säkerställa att det finns en god kunskap i organisationen om produkterbjudandet
  • Representera Produkt och Erbjudande i upphandlingar och prioriterade affärer
  • Identifiera och ta fram åtgärdsplaner och säkerställa genomförandet av dessa

Utbildning och erfarenhet

Vi tror att du har en akademisk examen inom ekonomi och/eller juridik, eller att du har förvärvat dig motsvarande kunskaper genom din yrkesroll. Vi vill att du har erfarenhet av tjänstepensionsmarknaden och vi vill att du ska ha arbetat med prissättning och/eller utveckling. Vi vill också att du har erfarenhet av livförsäkringsmarknaden med ett affärsnära perspektiv där strategiska frågeställningar förekommer.

Vem är du?

Vi söker dig med genuin försäkringsbakgrund och intresse. Du gillar att sätta dig in i detaljer, samtidigt som du har en förmåga att tänka strategiskt och innovativt. Du är drivande, jobbar självständigt och fattar beslut på egen hand men trivs också att samarbeta med många olika intressenter och skapa resultat genom en laginsats. Du har ett analytiskt förhållningssätt, är affärsorienterad och tänker kund ur ett helhetsperspektiv. Du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, kan tydliggöra komplex information i både muntlig och skriftlig form och delar med dig av kunskap till dina kollegor. 

Varför arbeta hos oss och ha mig, Erica Svensson, som din blivande chef

Vi som arbetar inom Produkt& Erbjudande har möjlighet att påverka erbjudandet till våra kunder på riktigt. Och om du, som vi, tycker att det är en spännande tid att driva utveckling av pensioner och försäkring i och vill ha utrymme att kunna göra skillnad så har vi rollen för dig. Rollen som produkt- och erbjudandeansvarig tjänstepension ingår i ett team med försäkringsspecialister.

Som din chef är jag intresserad av att skapa förutsättningar för hur du kan bidra med din kunskap och dina idéer och utvecklas att nå din fulla potential. Jag tycker det är viktigt att vi som jobbar ihop drivs av nyfikenhet, engagemang att hitta lösningar. Vi tar gärna initiativ till att driva förbättringar och vi vill att du gör det också. I mitt ledarskap utgår jag från att involvera, skapa tillit och förtroende – till varandra i organisationen, till våra samarbetspartners och till våra kunder som gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. Då kan vi som grupp åstadkomma resultat på riktigt.