Brummer & Partners AB

Produktägare – Digitala tjänster

Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Tillsammans förvaltar vi mer än 100 miljarder kronor på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i sju länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 350 anställda. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma konkurrenskraftig riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond med exponering mot singelstrategifonder som förvaltas av Brummer & Partners-gruppen. Dessa hedgefonder förvaltas av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes korrelation. Gemensamt för singelstrategifonderna är att de alla långsiktigt strävar efter att skapa avkastning oberoende av marknadsutvecklingen. Målet för Brummer Multi-Strategy är att över tid leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation mot traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. www.brummer.se

Rollbeskrivning.

I rollen som Produktägare Digitala tjänster ansvarar du för att driva arbetet med Brummer & Partners digitala tjänster och funktioner framåt. Du har en projektledande roll mellan affär och utveckling där du säkerställer prioritering av olika aktiviteter för att dels optimera den löpande driften men också för att uppfylla den långsiktiga strategin för de digitala tjänsterna.

Du kommer att jobba nära ett inhouse-team av utvecklare där du fungerar som ett filter och kravställare mot den övriga organisationen. Vidare kommer du att ha ett nära samarbete med stakeholders både internt och externt för att utforska nya affärsmöjligheter, analysera befintliga funktioner och tjänster samt utveckla Brummer & Partners hemsida.

Rollen ingår i IR Communication, ett tight team om fem personer där samarbetet präglas av engagemang och högt i tak. Du kommer att få möjlighet att påverka och driva utvecklingen framåt för bolagets digitala tjänster. Tjänsten innefattar ett varierande arbete där du i samarbete med olika grupperingar arbetar för att kunna erbjuda produkter med tydligt kundfokus och stor affärsnytta. Tjänsten utgår från Brummer & Partners kontor på Norrmalmstorg.

Ansvar och arbetsuppgifter.

 • Produktägarskap för bolagets digitala tjänster (förvaltning och utveckling).
 • Löpande prioritera bland aktiviteter för att skapa en god balans mellan affärsnytta och löpande drift.
 • Arbeta med kontinuerlig analys och förbättring av existerande tjänster och funktioner, system och processer samt verktyg.
 • Driva utvecklingen av extern webbplats och inloggad tjänst.
 • Löpande prioritera arbetet mot stakeholders och systemutvecklingsteamet för att skapa god förståelse och förankring av prioritering av utvecklingsprocesser och aktiviteter.
 • Säkerställa att den tekniska lösningen tillgodoser kundernas, affärens och utvecklingsteamens behov på såväl kort som lång sikt.

Relevant erfarenhet.

 • +5 års erfarenhet av att ha arbetat med produktutveckling/ägandeskap i en agil miljö.
 • Goda kunskaper inom teknisk projektledning.
 • Kunna översätta önskemål och idéer till tydliga kravspecifikationer/user stories.
 • Kunna delta i arkitekturella beslut/diskussioner i teamet.
 • Förståelse för IT-infrastruktur och av drift och dess komponenter.
 • Kunna anpassa budskap och språk för både en teknisk och icke-tekniskmålgrupp.
 • Erfarenhet av att jobba med User Experience, QA, Prototyping, Adobe Creative Cloud, CMS-verktyg (EPiServer).
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

Övrigt meriterade men ej krav.

 • Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
 • Erfarenhet från handel med finansiella instrument är ett stort plus.

Personliga egenskaper.

 • En självständig och initiativtagande individ som får saker att hända.
 • Inlyssnande och kommunikativ – En social och relationsorienterad person som har förmågan att sätta sig in i andras perspektiv och engagera personer runt omkring sig.
 • Starka projektledaregenskaper – förmåga att strukturerat jobba mot olika typer av grupper och driva arbetet framåt.
 • Ambitiös och målinriktad – Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem.
 • Prestigelös teamspelare – en hjälpsam och serviceorienterad person som bryr sig om sina kollegor och som inte har något emot att själv kavla upp ärmarna.