AMF Pension

Förändringsledare med erfarenhet av agil transformation

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på omkring 600 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska tjänstepensionsmarknaden.Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Och vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans – och de har inget intresse av att själva ta del av vinsten. Därför går den oavkortat till våra kunder.Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Och vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss. www.amf.se

Nu söker AMF en erfaren förändringsledare till avdelningen Utveckling och Nya Arbetssätt, som är en del av försäkringsverksamheten. Du kommer att i nära samarbete med verksamheten arbeta med att förflytta AMF till en modern kunddriven försäkringsverksamhet så att vi mer effektivt kan leverera värde till våra intressenter, som är våra kunder och parter på den kollektiva marknaden. För att lyckas i rollen behöver du sätta dig in i verksamhetens behov och de externa krav som ställs på oss. De närmsta åren kommer du ansvara för AMFs transformation över till en ny operativ modell och moderna arbetssätt, som bygger på agila principer. En central del i förändringsledningen är att bidra till den kultur och det ledar- och medarbetarskap som AMF vill ha.

Utöver förändringsledning av större bolagsövergripande förändringar så arbetar du även i och leder ett team som ansvarar för AMFs operativa modell och arbetssätt. Teamet har ansvar för att AMFs operativa modell är tydlig och har hög genomströmning, som gör att vi kan skapa värde snabbt till kund och parter. Teamet har även ansvar för att utveckla modellen och strömmar/team samt genomför AMFs supersprintplanering (Big Room Planning) i tillägg till att coacha organisationen i arbetssätt och förhållningssätt.

Din erfarenhet

Vi söker dig som har erfarenhet att leda större transformationer och som har arbetat som Agil coach och med verksamhetsutveckling på organisationsnivå.

Du har lång erfarenhet att arbeta med att utveckla organisationer, leda agila processer och har infört agilt förhållningssätt. Du har erfarenhet av olika operativa modeller och hur de utvecklas för att stötta verksamheten för en kunddriven och operationell excellens. Vi ser gärna att du har erfarenhet från försäkringsbranschen eller annan tillståndspliktig verksamhet.

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du gilla att driva förändring och sätta riktning i team och organisation. Du har en stark samarbetsvilja, har lätt för att skapa förtroende, förmåga att lyfta perspektiv och vågar ifrågasätta. Du är en god och trygg kommunikatör då du jobbar med många kontaktytor där relationer och rätt kommunikation är avgörande för att skapa förståelse och rätt förutsättningar för att lyckas med förändring. Du ser hinder som positiva utmaningar och vet att det krävs uthållighet för att nå effekt.

Då AMF verkar för mångfald, inkludering och en jämställd arbetsmiljö ser vi gärna sökande av olika bakgrund.

AMF erbjuder

På AMF får du jobba i ett värderingsdrivet bolag med ett stort engagemang hos alla kollegor. Vi tror på ett självledarskap där alla medarbetare får ansvara för sin egen utveckling med hjälp av coachande chefer och ömsesidig tillit. Du får utvecklas i takt med företagets förändrade utmaningar och behov. Det innebär att du har alla möjligheter att testa nytt eller lära dig nya saker. Vi tycker det är kul på jobbet och det märks på stämningen i lokalerna. Du får jobba på ett nyrenoverat kontor precis vid Centralen i Stockholm

Om AMF

Vi är idag cirka 350 medarbetare. AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar. Vi ägs av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att den vinst vi skapar oavkortat går tillbaka till våra kunder. Vår vision är att vara bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Våra kunder ska få den bästa pensionsprodukten, med god avkastning till en låg avgift.

Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.