Konfidentiell

Global HR Director

För kunds räkning söker vi en Global HR Director

Bolaget är i grunden ett svenskt bolag, marknadsledare med ett starkt premiumvarumärke inom wholesail/retail. Verksamheten har en tyngd inom den digitala försäljningen men även i det fysiska återförsäljarledet. Försäljningen går till 95% utanför Sverige.

Bolaget har ett stort fokus på att driva förändringsarbete med syftet att bli ett än mer varumärkesdrivet bolag och därigenom driva försäljning och lönsamhet. Ansvaret i rollen är brett och du besitter en central roll för bolagets framtida utveckling och tillväxt. Ditt uppdrag är att modernisera arbetssätt och utveckla organisationen med målet att skapa ett gemensamt ramverk och arbetssätt i den global kontexten. Du sitter med i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Du har två direktrapporterande medarbetare.

Vi letar efter dig som har +5 års erfarenhet av en liknande roll. Som person tycker du om att utmana men även bli utmanad. Du är en lagspelare som är van att arbeta datadrivet. Vi tror att du har erfarenhet av att bygga och vitalisera starka organisationer och har förmåga att skapa nya framgångsrika sätt att generera starka resultat.

Vi tror att du är utrustad med ett tillväxtstänk och ett stort hjärta. Du är en förebild och lever efter våra värderingar. Du är bra på att bygga förtroende, skapa tydlighet, leda i förändring och att möjliggöra tillväxt. Du har ett rådgivande tillvägagångssätt och är skicklig i att hantera olika intressenter. Du trivs i en intensiv, föränderlig internationell miljö men har förståelse för de utmaningar som kommer med förändring inom det traditionella lite mindre bolaget. Vi tror att du är en kommunikativ person med starka pedagogiska färdigheter. Dina analytiska sida och problemlösande förmåga gör att du kan agera på organisatoriska behov. Och du gillar människor, alla typer av människor. Du gillar att interagera på alla nivåer och i olika kulturer.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Proaktivt sätta och vidareutveckla vår HR strategi efter organisationens och omvärldens krav och behov
 • Sätta strategi och way of working kring rätt kompetens på rätt plats i rätt tid genom att utveckla och driva vårt talent management program samt rekryteringsprocesser
 • Utforma och driva vårt ledarskapsprogram
 • Verka för att våra värderingar och vår företagskultur stärks och hålls levande i bolaget globalt.
 • Proaktivt och reaktivt stötta chefer på svensk såväl som global nivå i deras utmaningar
 • Vara övergripande ansvarig för våra HR relaterade system och säkerställa att de stödjer våra processer och behov
 • Ta fram, följa upp och agera på HR-relaterade KPI:er
 • Ansvara för och driva arbetsmiljöarbetet
 • Inspirera, leda och vidareutveckla HR teamet

I rollen ligger även ansvaret för att sätt upp en strategi för och struktur kring vår internkommunikation.

Tidigare erfarenhet och personliga egenskaper:

 •  Du kommer med fördel från en retailaffär eller en organisation med motsvarande utmaningar med ett globalt perspektiv
 • Relevant akademisk utbildning, gärna inom HR
 • Har genuint intresse för strategiska HR frågor med en ”operativ motor”
 • Har ett tydligt affärsfokus i ditt HR arbete
 • Är en stark lagspelare
 • Du är strukturerad och proaktiv
 • Vi tror att du är en empatisk, inspirerande och kommunikativ ledare som injicerar positiv energi i bolaget