PRA Group

Risk Officer

AK Nordic AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn med tillstånd sedan 1978. Bolagets verksamhet är inriktad på förvärv och förvaltning av kreditportföljer och bolaget äger kreditportföljer i Norge och Italien. Kreditportföljerna omfattar främst förfallna konsumentkrediter. Utöver portföljverksamheten bedriver AK Nordic en inlåningsverksamhet i Sverige form av en internetbaserad tjänst där privatpersoner erbjuds att öppna sparkonton. Bolaget marknadsför dessa tjänster under bifirman PRA Spar.

AK Nordic AB är en del av amerikanska PRA Group. PRA Group är en global ledare när det gäller hantering av förfallna konsumentfordringar. Bolaget grundades 1996 och har idag drygt 5 000 medarbetare i 14 länder i Europa och USA.

Arbetsbeskrivning

Nu söker AK Nordic en Risk officer till sitt kontor i centrala Uppsala. Det är en nyckelroll då du kommer att vara en viktig del av riskexpertisen för AK Nordic. Hos PRA Group är du en naturlig del av en internationell organisation och arbetar i nära samarbete med din motsvarighet inom andra delar av organisationen internationellt.

I rollen som Risk officer på AK Nordic är du ansvarig för den övergripande riskhanteringen i bolaget. Fokus är på de finansiella riskerna och regelverken kring det men även ur det breda riskperspektivet både på daglig basis och utifrån en mer strategisk vy.

I uppdraget ingår ansvar för portföljverksamheten i Sverige, Norge och Italien samt inlåningsverksamheten i Sverige. Du ansvarar för att bolaget har uppdaterade processer och policies. Som Risk officer rapporterar du till MD AK Nordic och med streckad linje till Head of Risk & Compliance Europe samt även till styrelsen kvartalsvis.

Dina arbetsuppgifter innebär bl.a:

 • Ansvar för bolagets finansiella och icke-finansiella risker
 • Förvalta och förädla bolagets riskramverk och anpassa ramverket utefter organisationen och affär i enlighet med aktuella regelverk
 • Löpande utvärdera och rapportera om bolagets högst prioriterade riskområden till bolagets styrelse
 • Nära samarbeta med stakeholders i hela organisationen kring en övergripande riskhantering utifrån affärsverksamhet, målsättningar, praxis och processer
 • Årlig riskbedömning av kapital och likviditet
 • Leda operativa riskbedömningar i tätt samarbete med lokala team
 • Vidareutveckla beredskapsplaner och se till att de kommuniceras till organisationen
 • Hålla dig uppdaterad inom branschen med de senaste regelverken och praxis utifrån befintliga och nya risker
 • Medverka i koncerngemensamma projekt inom Risk
 • Aktivt leda riskhanteringen samtidigt som man stödjer bolagets och koncernens uppdrag, vision och värderingar

Detta är en utåtriktad roll med många kontakter inom organisationen där du själv är med och påverkar funktionens nya rutiner och processer.

Erfarenhet och kompetens:

 • Du har +7 års praktisk erfarenhet från en liknande roll gärna med tyngdpunkt inom finansiellt riskarbete
 • Du kommer med erfarenhet från finansiellt institut, bank eller inkassobolag som lyder under Finansinspektionen
 • Du har med fördel erfarenhet av Risk i en europeisk affär
 • Du är van att arbeta självständigt, noggrant och med hög integritet
 • Du har en en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift både på engelska och svenska

Personliga egenskaper

Du är en driven person med en utåtriktad social personlighet. Du har en pedagogisk ådra och tycker om att arbeta nära den operativa verksamheten samtidigt som du har kapacitet att hantera det övergripande strategiska arbetet. Du är en analytiskt lagd person med förmåga att kommunicera och leverera på ett pragmatiskt sätt.

Vad erbjuder AK Nordic?

AK Nordic är en del av koncernen PRA Group som är en stabil och global ledare av köp och hantering av finansiella fordringar. PRA Group arbetar långsiktigt vilket präglar såväl investeringsbeslut som den dagliga kundhanteringen. AK Nordic är del av en internationell verksamhet och arbetar i nära samarbete med såväl europeisk ledning som PRA Group i USA. AK Nordic sitter i trevliga lokaler med centralt läge i Uppsala.