Colive

Product Owner

COLIVE är den ledande aktören inom den moderna och sociala boendeformen coliving. Coliving är en smart bostadslösning och en helt ny boendeupplevelse för de som vill att gemenskap och spännande möjligheter ska komma på köpet. Som pionjärer inom coliving i Sverige innoverar COLIVE bostadsmarknaden för unga vuxna genom att utmana gamla sanningar kring bostadsbristen och hur den ska lösas. COLIVE vänder sig till unga vuxna mellan 20 - 35 år som är på jakt efter ett boende och en social kontext. COLIVE erbjuder trygga hyreskontrakt på ett eget space och tillgång till stora delade ytor, men också nya vänner och ett utbyte med andra som uppskattar liknande saker i livet. COLIVE skapar nya mötesplatser där hyresgästerna får mer än bara kvadratmeter utan även en meningsfull vardag!

COLIVE is developing a product to streamline co-living operations and to engage with our co-living community members. We are also working on a mobile app to make sure that our tenants have the tools they need in a co-living environment. 

We will leverage machine learning, IoT and data analytics in our product to build innovative use cases and high-end user experience.

We are looking for a colleague with:

 • 2+ years of experience as a Product Owner.
 • Experience as a Scrum Master is a plus.
 • Solid understanding of a product development lifecycle.
 • 3+ years of working experience with web and mobile applications.
 • Ability to work in a high pace environment.
 • Excellent interpersonal skills.

On a daily basis you will:

 • Act as a product owner and be responsible for the development backlog.
 • Formalize feature requirements and acceptance criteria.
 • Work closely with the Product Designer when defining scope and converting it to user stories.
 • Work closely with the CPO to make sure the backlog is aligned with business objectives.
 • Coordinate with the rest of organizational activities.
 • Act as a Scrum Master for the development team.
 • Be responsible for building a high-performing team with reliable delivery pace.
 • Take active part in story mapping workshops.

We are even more excited to meet you if you:

 • Have experience with product discovery activities.
 • Have experience working with distributed teams.
 • Have programming or UX/UI background.