Ecster

Business Controller

Ecster arbetar med konsumentfinansiering och e-handel, till absolut största del till privatpersoner, även om vi har en liten utlåningsportfölj till företag i Sverige. Ecster som bolag har funnits i ca 5år och har verksamhet i Sverige och Finland. Den finska filialen etablerades under 2020 och byter varumärke till Ecster nu i dagarna. Ecsters produktutbud består primärt av kort, avbetalning och check-out. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken, men under hösten 2020 meddelades marknaden att Handelsbanken ser över möjligheten att sälja Ecster.

Customer Insights and analytics ansvar för Ecsters kunddata och bistår verksamheten med att samla in, analysera och förmedla bland annat kunddata och kundinsikter inom Ecster. Utöver det arbetar avdelningen även mycket nära Ecsters kreditavdelning i form av uppföljning, analys och rapportering av kreditrelaterade frågor.

Som Business Controller kommer du bland annat ansvara för Ecsters rapportering och analys, genom framtagande av underlag till Ecsters kreditavdelning och ledningsgrupp. Du kommer att ha en central roll i att bidra till Ecsters månads- kvartals och årsbokslut samt upprättande av bokföringsunderlag för kreditförluster och reserveringsförändringar. Du kommer också vara ansvarig för att ta fram underlag till undersökningar från Finansinspektionen som rör Ecsters kreditprocess och kreditgivning.

Ecster är ett relativt litet bolag, så rollen innebär att du dagligen samarbetar med kollegor på andra avdelningar inom Ecster.

Arbetsuppgifterna består bl.a. av

 • Analys av Ecster kreditportfölj och kreditrisker
 • Rapportering och bokslut gällande Ecsters kreditrisker
 • Ta fram underlag för rapportering och uppföljning av Ecsters affär
 • Ta fram underlag till Ecsters kreditavdelning inför styrelsemöten och ledningsrapportering.

Erfarenhet & Bakgrund.

 • Relevant akademisk utbildning t.ex. inom företagsekonomi eller nationalekonomi
 • Erfarenhet av att hantera stora mängder data och datamodellering.
 • Erfarenhet av kreditanalys
 • Erfarenhet av SAS och Qlickview
 • Mycket goda kunskaper i Excel
 • Erfarenhet av Kreditregelverk och IFRS9 är meriterande

Personliga egenskaper.

 • Lösningsorienterad
 • Analytisk
 • Metodisk
 • Självständig
 • Kreativ
 • Nytänkande

Ecster erbjuder.

Hos Ecster kommer du att få vara med och utveckla och förbättra konsumentaffären genom mer långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Med ditt arbete, dina idéer och förmågor bidrar du till både Ecsters och din egen framgång. Du kommer att lära känna många delar av Ecster och får möjligheten att vara med och växa och utvecklas tillsammans med oss.