Länsförsäkringar AB

Kommersiell Analytiker

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte riktigt är som alla andra. 

Om rollen

 I rollen som Kommersiell Analytiker blir man blir en del av ett affärsorienterat team som de senaste fyra åren byggt upp kapacitet i att arbeta datadrivet och nu behöver växla upp för att ta nästa steg i den påbörjade resan.

Rollen ingår i affärsområde Personrisks försäljnings- och marknadsavdelning samt i tvärfunktionella team eftersom rollen kräver en tät dialog med distributörer, leverantörer, partners och andra avdelningar inom affärsområdet. Personförsäkringar är det område som förväntas växa rejält de kommande åren. Lägg därtill att vi på Länsförsäkringar har ett tydligt uttalat mål att bli branschledare inom området, och att det här är en nyckelroll för att nå dit.

Den Kommersiella Analytikern kommer successivt ta över ansvaret för affärsområdets prognosläggning, vilket ställer krav på förmåga och intresse för att lära om affären, affärsmodell och marknad. Fokus i rollen är att ta fram, analysera & visualisera mål och utfall och vara ett stöd för att påvisa och driva affärsförflytting.

Rollen rapporterar till CMO & Revenue Manager.

Uppgifter och ansvar

 • Ansvar för affärsområdets prognosläggning
 • Vidareutveckla och förfina avdelningens- och affärsområdets data-/insiktsdrivna arbetssätt genom eget arbete och i samverkan med andra.
 • Bidra i implementering och tillämpning av gruppgemensamma värdescorings- och segmenteringsmodeller.
 • Konsolidera, automatisera, visualisera och tillgängliggöra data på ett mer effektivt sätt.
 • Driva förflyttning mot ett fullskaligt datadrivet arbetssätt.
 • Analysera marknaden, målgrupper, behov och kundnöjdhet och bedöma påverkan på affären och försäljningen
 • Identifiera potential för ökat och förändrat köpbehov i olika segment – föreslå försäljningsstrategier.
 • Löpande uppföljning utifrån relevanta KPI:er, analys och förslag på optimering av målgruppsurval/erbjudande etc för att maximera utfall.
 • Kvalitetssäkra och peka på var insiktsdata eller mätpunkter saknas/behöver kompletteras.

Tidigare erfarenhet och kompetens

 •  +5 års praktisk erfarenhet från liknande uppgifter.
 • Van att arbeta datadrivet utifrån att mäta, utvärdera och rekommendera försäljningsdrivande justeringar samt ha erfarenhet av att arbeta med affärsuppföljning i digitala såväl som traditionella kanaler.
 •  Erfarenhet och god förståelse inom digital marknadsföring och försäljning i digitala och traditionella kanaler.
 • Kan ta fram och hantera stora datamängder från olika affärssystem
 • Förmåga att visualisera data på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt.
 •  Erfarenhet av prognostisering, KPI-sättning, uppföljning & taktisk optimering samtliga kanaler.
 •  Erfarenhet av att automatisera rapport- och datainsamlingsfunktionalitet
 • Mycket goda kunskaper inom MS Office och främst Excel.
 • God erfarenhet av Power BI, QlikView, Google Analytics eller liknande verktyg
 • Meriterande med erfarenhet av SQL
 • Relevant akademisk eller eftergymnasial utbildning.

Personliga egenskaper

 • Analytisk- reflekterar över datans relevans och gör tolkningar baserat på referensdata, praxis och erfarenhet.
 • Noggrann – ser över underlag och följer upp avvikelser. Som beställare vet man att osäkra siffror inte lämnas eller att slentrianmässig bedömning gjorts.
 • Pedagogisk – tycker om att hjälpa till med underlag och är bra på att förklara bedömningar och komplext material på ett pedagogiskt sätt.
 • Affärsorienterad och har integritet -Tycker om att ta ut data för att bistå i affärsbedömningar och i att göra business case.
 • Trygg – Vågar stå för bedömning när andra vill påverka att ändra uppfattning.

Länsförsäkringar erbjuder

Hos oss är du med och påverkar ditt eget arbete – hela kulturen bygger på en hög grad av självledarskap, eget lärande och utveckling. Tycker du om att leda dig själv och utveckla din fulla potential kommer du att trivas hos oss. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv genom att erbjuda sjukvårdsförsäkring, träningsmöjligheter i egna lokaler och tjänstepension i anställningen. Bra anställningsvillkor och ett förmånligt försäkringsskydd till dig och familjen är andra exempel.

Vi utvecklar ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt, med en god företagskultur och tydliga värderingar skapar vi en attraktiv arbetsplats för alla att trivas i.