OMD Sweden

CEO

OMD är Sveriges mest framgångsrika mediebyrå. Vi är fler än hundra talangfulla individer som varje dag strävar mot visionen att skapa smartare och mer relevanta relationer mellan konsumenter och varumärken. Vi motiveras av att vara den partner som bäst förenar dagens information med morgondagens innovation. Vi skapar partnerskap med organisationer som inser att de måste förändras och utvecklas för att vara relevanta i framtiden. Organisationer som förstår att nyttjandet av morgondagens innovationer och tekniker för att föra konsumenter och varumärken närmare varandra är nyckeln till att skapa lönsamhet och hållbarhet.

Brinner du för att skapa fortsatt stark tillväxt på en av Sveriges bästa mediebyråer i ett medielandskap som är i ständig rörelse och utveckling? Är du en erfaren ledare som coachar med en ödmjuk och prestigelös approach?

Nu söker vi efter OMD Swedens nya CEO i samband med att nuvarande CEO Fredrik Eriksson blir CEO för Omnicom Media Group Sweden. Som CEO för OMD Sweden rapporterar du direkt till Fredrik och jobbar tätt tillsammans med din ledningsgrupp och övriga ca 120 kollegor på OMD Sweden.

Ditt uppdrag är att leda och vidareutveckla OMDs mycket starka position på marknaden med fokus på fortsatt tillväxt och lönsamhet samt att fortsätta bygga ett framgångsrikt och högpresterande team. I rollen har du det övergripande ansvaret för företaget, dess budget samt att målen nås. Du förväntas driva bolagets utveckling och försäljning på ett sätt som skapar värde både internt för medarbetarna, vad gäller exempelvis välmående, kompetens, process och strukturutveckling, som i sin tur säkrar värdeskapandet i leveranserna till alla OMDs kunder.

Du har bevisad framgång som ledare över ledare i ett snabbrörlig och föränderligt ekosystem och har god förståelse för hela medielandskapet för att kunna fatta viktiga beslut och sätta riktningen för organisationen.

Huvuduppgifter:

 • Fullt och ytterst ansvarig för OMD Sweden gentemot ägare
 • Leda OMDs strategiska och operativa arbete
 • Säkerställa en fortsatt tillväxt under lönsamma former, dvs driva utvecklingen mot OMDs långsiktiga må
 • Utveckla bolagets erbjudande för att säkerställa goda intäktströmmar genom fler kompetensområden
 • Fortsatt utveckla organisationens strukturer och processer
 • Säkerställa en effektiv, kompetent och välmående organisation som hela tiden utvecklas för att tillfredsställa krav och behov från både kunder, medarbetare och ägare
 • Övergripande ansvarig för efterlevnad, vård och utveckling av en företagskultur som kommer att bidra till att verksamheten lyckas
 • Ansvarig för ekonomisk och operativ rapportering och uppföljning som säkerställer transparens och framdrift vad gäller utveckling av verksamheten
 • Representera bolaget gentemot olika intressenter såsom medarbetare, media, kunder och intressenter i det globala på ett professionellt plan
 • Del av Omnicom Media Groups ledningsgrupp.

Erfarenhet & Kompetens.

 • Många års erfarenhet i en ledande affärsdriven och/eller operationell ledarroll med fullt PnL ansvar
 • Erfarenhet av att vägleda dina kunder inom den digitala världen, har mycket god kunskap om digital transformation och det ständigt föränderliga medielandskapet
 • Du har en bred erfarenhet av försäljning, du har arbetat operativt med, och haft ansvar för kunder och tjänsteförsäljning i ett liknande bolag
 • Erfarenhet av konsult/byråverksamhet är starkt meriterande
 • Du har tidigare utvecklat affärsmodeller och styrt och vidareutvecklat operativa processer
 • Har ett eget nätverk som är gediget och givande för företagets erbjudande och utveckling
 • God ledarskapsförmåga med erfarenhet av att bygga framgångsrika team och affärer genom att bygga en stark och motiverande kultur
 • Du är van vid och uppskattar utmaningen i att arbeta med svenska såväl som internationella kunder och kollegor
 • Förmåga för att uttrycka dig konkret och inspirerande i både tal och skrift. Du behärskar både svenska och engelska obehindrat.

Personlighet.

För att passa in och trivas på OMD är en av dina främsta egenskaper att du är genuin, prestigelös och teamorienterad. Du förstår vikten av en stark kultur och har erfarenhet av att bygga god teamkänsla och skapa framgångsrika team genom din ledarskapsstil. Du anser att alla människor i organisationen är lika viktiga och behandlar alla med respekt oavsett titel. Du är närvarande och skapar trygghet och driver hela organisationen framåt.

Du är affärsdriven och har god ekonomisk förståelse. Som ledare och individ är du måldriven med stark analytisk förmåga. Du är nyfiken, nytänkande och har god genomförandeförmåga. Du har lätt för att bygga relationer och skapar förtroende och tillit i dialogen med andra, såväl internt som externt.

Då vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga kandidater till den här tjänsten.