NK - Nordiska Kompaniet

CRM-analytiker

Josef Sachs grundade Nordiska Kompaniet 1902 och hade redan då en tydlig ambition. Varuhuset NK skulle vara en kommersiell och kulturell teater – en scen för samtiden. Måhända är det storslagna ord, men de genomsyrar fortfarande allt NK gör. Portarna till varuhuset på Hamngatan i Stockholm slogs upp 1915. Sedan dess har allt från ikoniska personligheter till exklusiva lanseringar passerat revy. Oavsett vad som sker på NK är varuhuset känt för att alltid ligga steget före.Hufvudstaden AB står som ägare av AB Nordiska Kompaniet, som in sin tur äger NK fastigheterna och varumärket. Våra avdelningar drivs av 110 NK-företagare i Stockholm och 50 NK-företagare i Göteborg. Varuhuset i Göteborg etablerades 1971.

Om rollen:

Som CRM-analytiker på NK tillhör du marknadsavdelningen och kommer att arbeta med att förvaltning och utveckling av analys, med fokus på CRM och i viss mån Marketing Automation. Du kommer även vara delaktig utvecklingsarbeten inom området, där din kompetens inom analys ligger som grund för, och bidrar till rätt beslut inom projekten.   

I arbetet som CRM-analytiker på NK kommer du bl a jobba med att:

 • Göra urval och segmenteringar för marknadsföring mot kund, inom främst CRM-kanalerna
 • Ad hoc-analyser av varierande karaktär, allt från enklare deskriptiva analyser till mer djupgående analyser
 • Bygga statistiska modeller och segmenteringar för att optimera NK:s olika kundbearbetningar
 • Skapa och arbeta för automatisering av månadsrapporter
 • Genomföra kampanjuppföljningar
 • Vid behov bygga, testa och optimera kundflöden i Marketing Automation-verktyget (fn Voyado)
 • Ta fram relevanta KPI:er till BI-verktyget (fn Power BI)
 • I samarbete med IT upprätthålla hög kvalitet i databasen

Vi förväntar oss att du:

 • Behärskar SQL
 • Har relevant akademisk utbildning, företrädesvis en utbildning med inslag av matematik/statistik
 • Har arbetat inom (CRM-)analysområdet i minst tre år
 • Kommer med rekommendationer utifrån de analyser/insikter du tar fram
 • Bidrar till utveckling inom analysområdet

Det är även meriterande om du har erfarenhet av:

 • R, Python, SAS Base eller annat snarlikt ”språk”
 • BI-verktyg såsom Power BI, Qlick, Tableau eller liknande
 • Marketing Automation-verktyg, t ex Adobe, Salesforce, Braze, Voyado, HubSpot, Apsis eller liknande
 • Google Analytics

Personliga egenskaper:

 • Flexibel, kunna växla mellan högt och lågt
 • Kommunikativ
 • Hög samarbetsförmåga