Laget.se

VD

Sedan 2004 har laget.se levererat system till Sveriges idrottsföreningar. laget.se är idag Sveriges mest använda föreningssystem med över två miljoner unika besökare i månaden. Med hjälp av systemet blir administrationen och kommunikationen inom tusentals av Sveriges idrottsföreningar enkel. Genom visionen “Fler i idrott” verkar laget.se för att få fler att hitta till idrotten samt få fler att stanna kvar längre. På så sätt bidrar laget.se bland annat till att Sveriges barn och ungdomar får en meningsfull fritid, en god idrottsutbildning och en bättre hälsa. Läs mer på www.laget.se.

Är du en inspirerande ledare med erfarenhet av att driva tillväxt med en starkt positiv inverkan på företagets resultat? Har du gedigen kunskap inom och brinner för den digitala affären? Är du dessutom passionerad för den svenska idrottsrörelsen och föreningslivet?

laget.se har sedan starten haft en stabil tillväxt med en stor andel återkommande kunder och en stark lönsamhet. Bolaget är nu redo att ta nästa steg i sin utveckling och som ett led i det tillsätta en VD som är drivande på den resan.

Som VD har du uppgiften att leda bolaget in i framtiden, driva digital affärsutveckling, öka intäkterna och skapa förutsättningar för den fortsatta tillväxten. Förutom att driva affärstillväxt är VDs uppgift att fortsatt arbeta mot visionen att hjälpa svensk idrott och verka för “Fler i idrott”. Positionen rapporterar till ägarna och är placerad med bas i Stockholm.

Primära arbetsuppgifter:

 • Övergripande ansvar att driva bolagets intäkter och lönsamhet samt ledning av ledningsgruppen
 • Driva och utveckla bolagets strategiska riktning och säkerställa företagets måluppfyllnad
 • Bidra positivt till företagets tillväxt genom att identifiera och utveckla den befintliga affären samt utmana status quo och hitta nya möjligheter
 • Ansvara för bolagets ekonomistyrning med ekonomisk uppföljning och budgetarbete.

Tidigare erfarenhet & kunskap:

 • Mycket god erfarenhet av att leda, coacha och inspirera andra
 • Bevisad kunskap och erfarenhet av att skapa tillväxt och en lönsam affär i ett digitalt sammanhang
 • God förståelse och erfarenhet av medielandskapet
 • Gediget intresse och kunskap av digital affärsutveckling
 • God förståelse för bolagsekonomi, såsom budgetarbete, resultat- och balansräkning.

Personlighet:

 • Inspirerande och coachande ledare som skapar en tydlig riktning framåt och motiverar teamet med fokus på målen
 • Stort driv och hög energi med en förmåga att få saker att hända
 • Identifierar och tar tillvara på affärsmöjligheter och har ett positivt inflytande på lönsamheten.
 • Resultatorienterad med en förmåga att se ekonomiska följder av aktiviteter och potentiella risker
 • Agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
 • Stor lyhördhet och är förtroendeskapande i din framtoning
 • Strukturerad i ditt arbetssätt
 • Delar visionen “Fler i idrott” med en passion för det goda som idrotten skapar för samhället i stort.

Vad får du?

Kulturen på laget.se präglas av teamwork, hög energi och ambitionsnivå. Som ledare blir du en del av ett drivet och välfungerande gäng som brinner för både idrott, affär och teknik. Deras filosofi är enkel! Om du älskar det du gör, har kollegor som får dig att växa och en inspirerande miljö så kommer du att åstadkomma fantastiska saker. Varje dag arbetar de aktivt för att förenkla vardagen för alla inom svensk idrott. Arbetet bedrivs med utgångspunkten att alla ideella krafter inom föreningslivet är hjältar och allt vi kan göra för att bidra ska vi också göra.