Vattenfall AB

Avdelningschef Engineering – Vattenfall Services, södra Sverige

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation. 

Vattenfall Services enhet Construction och affärsområdet Stationer genomför projekt och levererar helhetslösningar för el- och kontrollutrustning till ställverk och kraftstationer 12-400 kV. Våra kunder är främst elnätsbolag och vattenkraftsproducenter. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats.

Nu söker vi en engagerad avdelningschef för vår växande ingenjörs- och projektverksamhet i södra Sverige! Det här är ett stimulerande och spännande ledaruppdrag med utvecklingsmöjligheter och handlingsutrymme i en affärsmässig verksamhet. För att ytterligare utveckla vår verksamhet startar vi nu upp en Ingenjörsavdelning i södra Sverige som ett komplement till vår befintliga Ingenjörsavdelning i norr (ca. 30 kollegor).

Du kommer att leda denna nybildade avdelning med cirka 8-10 ingenjörer (elkraft, automation, konstruktion, kontrollanläggning) som utgår från ett flertal orter i södra delen av Sverige. Rekrytering av ytterligare kompetenta medarbetare är självklart en del av det initiala arbetet, för att skapa en bra plattform för denna nybildade avdelning.

Vi arbetar med stora om- och nybyggnationsprojekt (vattenkraft- och ställverksprojekt) hela vägen från start till överlämning av färdig anläggning. Ingenjörerna arbetar exempelvis med utredning/analys, konstruktion, programmering, konfigurering, dokumentation och idrifttagning. Tack vare Vattenfall Services storlek och kunskapsnätverk, vår lokala närvaro och vårt arbetssätt kan vi skapa rätt team för varje nytt projekt. Exempel på dina ansvarsområden som avdelningschef: 

  • Personalansvar, strategisk kompetensplanering
  • Arbetsmiljöansvar, ansvar för tillämpning av policys, miljö- och kvalitetssystem
  • Omvärldsbevakning, anbuds- och avtalsarbete
  • Uppföljning av avdelningens prognos, budget, resultat och verksamhet
  • Aktivt arbete i vår ledningsgrupp, bidra till fortsatt utveckling av hela affärsområdetsoperativa och strategiska arbete.

Resor i tjänsten förekommer, du reser exempelvis till avdelningens olika etableringar, till kundmöten och för delta i ledningsgruppens arbete.

Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis teknik (elkraft, mekanik, anläggning), industriell ekonomi eller liknande. Det är ett krav att du har arbetat i roller som ställt krav på ditt ledarskap, din affärsmässighet och förmåga att nå uppsatta mål. Vi ser gärna att du har arbetat inom konsult-, entreprenad- och/eller energibranschen. Erfarenhet av ingenjörsmässig och konsultativ verksamhet, anbudsarbete och projektekonomisk uppföljning är meriterande. Du har ett stort intresse av att tillsammans med oss fortsätta utveckla vår verksamhet och du bidrar med engagemang, öppenhet och mod. Är du redo för din nästa utmaning?

Kom och jobba tillsammans med oss! Tjänsten är placerad i Stockholm, Solna, Norrköping, Vänersborg, Trollhättan eller annan ort i västra/södra Sverige där Vattenfall Services är etablerade. Ange tänkt ort i din ansökan.