IVISYS

Marketing Manager

IVISYS utvecklar och säljer avancerade maskinseende/övervakande inspektionssystem som genomför kvalitetsinspektion, verifiering och maskinvägledning (för produktion). Systemet bygger på nya patenterade algoritmer som är okänsliga för objektrotation och skalning och stabila mot varierande belysningsförhållanden, vilket utökar tillämpningsområdet för framgångsrika maskinseendelösningar och avsevärt förbättrar framgångsfrekvensen och tillförlitligheten för dessa jämfört med konventionella system.IVISYS grundades 2013 och har de senaste åren gått igenom en stor förändring avseende ägarstruktur, ledarskap och produktfokus. Idag har man starka ägare genom Athanase, ny ledning som drivs av Stefan Bohman och ett nytt produktfokus som möjliggör lönsam skalbarhet.IVISYS verkar på en internationell marknad där fokus idag ligger på Europa och USA.

Nu söker vi en Marketing Manager som vill vara med på och bidra till IVISYS framgång och utveckling.

Som Marketing Manager spelar du en avgörande roll för den tillväxt och lönsamma utveckling som IVISYS nu skapar. Som Marketing Manager kommer du få en viktig roll att etablera IVISYS produkt som branschstandard. I rollen ansvarar du för varumärkesstödjande och försäljningsdrivande aktiviteter, att etablera nya samarbeten, driva en fortsatt framgång i digitala kanaler samt förbättra relationen med såväl kund som leverantörer via tex CRM-arbete. Du bidrar genom att identifiera möjligheter på marknaden och utarbeta och genomföra marknadsstrategier som stödjer företagets försäljning i stort både gällande nykundsförsäljning samt gentemot befintliga kunder. Du kommer även att ansvara för marknadsaktiviteter, kommersiell PR och varumärkesstärkande aktiviteter.

Du leder marknads- och PR arbetet i ett nära samarbete med CEO, CTO och Försäljningschef. Arbetet sker parallellt på samtliga marknader där IVISYS ser affärsmöjligheter. I takt med att IVISYS växer kommer teamet växa med de roller som det finns behov av. En viktig del i rollen handlar om att implementera och effektivisera arbetsmetoder och processer. Du rapporterar till CEO. Rollen är placerad i Vällingby/Stockholm. Då IVISYS jobbar internationellt kommer visst resande att förekomma då det är viktigt i rollen som Marketing Manager att förstå både kunder och marknader.

Ansvar och uppgifter

 • Omsätta bolagets vision och mål till marknads-, kommunikations- och PR-strategier i samtliga online- och offlinekanaler.
 • Ansvara för marknadsbudgeten och se till att den investeras på bästa sätt till maximal effekt.
 • Ansvara för samarbetspartners inom området marknad och PR.
 • Ansvara för samt vidareutveckla företagets kommunikation i digitala kanaler.
 • Paketering och kommunikation av IVISYS produkter.
 • Analysera och följa marknadens utveckling och förstå konkurrenter och kunder samt mäta och följa upp marknads-och kommunikationsaktiviteter.

Din bakgrund

 • Ca 5 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning.
 • Erfarenhet inom producerande industri (B2B)
 • God in lyssnande förmåga och kommunikativ.
 • God erfarenhet av att utveckla och stärka ett varumärke.
 • Hög digital kompetens och god erfarenhet av att jobba med digital marknadsföring.
 • Gärna erfarenhet av bolag i stark tillväxt och de varumärkes- och marknadsfrågor som är förenade med detta.

Din personlighet

Du har en passion, ett sinne för och en nyfikenhet för marknadsföring samt hela tiden tar dig och företaget framåt. Du motiveras av en arbetsmiljö med högt tempo och stort ansvar under frihet. Du gillar att jobba i team med högt i tak där misslyckanden som leder till lärande och utveckling föredras framför att inte försöka. Det är av vikt att du kan arbeta tvärfunktionellt då du arbetar tätt med produktion och försäljning. Vidare är du en strukturerad, modig och handlingskraftig genomförare samtidigt som du kan bygga goda affärs- och samarbetsrelationer.