Länsförsäkringar AB

Digital Analytiker

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar AB har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte riktigt är som alla andra. 

Har du en passion för digital analys och en nyfikenhet som gör att du håller dig löpande informerad inom området? Är du en analytisk ”storyteller” som utifrån data bidrar med insikter och kommunicerar möjligheter och idéer som utvecklar affären och förbättrar kundupplevelsen? Lockas du dessutom av att komma in i ett nybildat tvärfunktionellt team där du får stor möjlighet att påverka vår fortsatta resa inom digital analys, då kan det här vara helt rätt för dig!

Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter

Datadriven kundinsikt är ett prioriterat område inom Länsförsäkringar och vi behöver nu stärka vår kompetens inom gruppen Kundanalys på enheten kund- och kanalstöd. Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team med fokus på analys, insikter och optimering av affären där det huvudsakliga uppdraget är att analysera digitala kundbeteenden och utifrån datainsikter utveckla våra kanaler (webb och app). Du blir en viktig lagspelare inom digital analys där du kommer att ha ett nära samarbete med externa analytiker, produktägare, designers och utvecklare för att tillsammans skapa optimala digitala kundmöten och bästa möjliga kundupplevelse.

I vår digitala förändringsresa kommer du som Digital Analytiker att spela en viktig roll för Länsförsäkringars fortsatta arbete med data- och insiktsdriven utveckling och optimering. Ditt primära fokus är att genom analys av våra digitala kanaler och tjänster bidra med faktabaserade insikter kring bl.a. trafik, användarbeteenden och konvertering samt föreslå och följa upp förbättringsåtgärder. En viktig del i ditt arbete blir att förmedla dina analyser vidare ut i organisationen för att öka kunskapen och förståelsen för kundernas beteenden och hur det påverkar vår affär. Du behöver därför trivas i en roll med många kontaktytor där du får bidra med din expertis, stötta och lära andra inom organisationen att arbeta datadrivet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Du bidrar proaktivt till arbetet inom analys i digitala kanaler i samarbete med interna och externa resurser för att på så sätt bidra till att höja vår förmåga att jobba datadrivet.
 • Genomföra analys av digitala kanaler och ge kvantitativa insikter till utvecklingsteamen, redaktionen och länsförsäkringsbolagen.
 • Översätta verksamhetens behov och utmaningar till analytiska frågeställningar och utifrån det föreslå metod, informationsbehov och mål/mätbarhet.
 • Med affärsperspektiv analyserar du och ger råd till aktiviteter som gynnar affären och förbättrar det digitala kundmötet – data, insikter, action!
 • Bygga dashboards och visualisera statistik ifrån Google Analytics tillsammans med försäljningsstatistik från olika produktsystem. Sammanställa, utvärdera och presentera för olika stakeholders.
 • Stötta användare i de 23 länsförsäkringsbolagen med insikter, användarfrågor samt genom utbildningsinsatser.

Din bakgrund

 • 1–3 års erfarenhet av digital analys (webb/app) och vana av att hantera stora volymer kunddata.
 • God digital allmänkunskap med koll på omvärld, trender och nya digitala möjligheter. 
 • Goda kunskaper i Google Analytics, SQL och statistikverktyg för mobilappar som ex Firebase. Python är ett plus.
 • God förståelse för hur kvantitativ och kvalitativ analys hänger ihop och kompletterar varandra.
 • Starkt meriterande är erfarenhet av följande områden: konverteringsoptimering (CRO), A/B-testning, trackingimplementation samt erfarenhet av att arbeta tillsammans med utvecklare.
 • Relevant vidareutbildning.

Personliga egenskaper

 • Självständig, analytisk, prestigelös och pedagogisk, du tycker om att dela med dig av din kunskap.
 • Du har ett stort intresse av att förstå kundbeteende och behov.
 • Du gillar ett högt tempo och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
 • Du värdesätter teamarbete och en öppen, lärande kultur där man delar kunskap och insikter med varandra.