Vattenfall AB

Director of Business Development, Customer Service Nordic

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. I mer än 100 år har vi elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och distribuerar el till hushåll, företag och samhälle – dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Läs mer om oss på: http://www.vattenfalleldistribution.se

Vattenfall Customer Service Nordic är ansvariga för fakturering, försäljning samt kundservice via traditionella och digitala kanaler för Vattenfalls kunder i Norden. Vår kundservice är belägen i Umeå, Solna och Helsingfors och sammanlagt är vi cirka 400 medarbetare som tillsammans stöttar Vattenfalls olika affärer via kundgränssnittet. Vi bidrar till Vattenfalls målsättning om ett fossilfritt liv inom en generation genom att hjälpa våra kunder med klimatsmarta lösningar. Vi sätter stolthet i att skapa enkelhet och kundupplevelser i världsklass samt att leverera på överenskomna mål och att bidra till utvecklingen av Vattenfall och Vattenfalls varumärke. 

Vattenfall Kundservice Norden tilldelades i augusti fackförbundet Unionens pris för Sveriges mest HBTQI-vänliga arbetsplats 2021. Vi vet att ett bra arbetsklimat, ett förstklassigt kundmöte och ett innovativt tänkande baseras på att vi alla kompletterar varandra. Hos oss kan du med stolthet vara den du är!

Rollen:

Som Director Business Development ansvarar du för bolagets strategiska utvecklingsportfölj där man med hjälp av en löpande uppföljning och omvärldsanalys säkerställer nödvändiga förändringar och nya positioneringar för kundserviceaffären. I rollen ingår, förutom ledarskap, ansvar för strategi och affärsutveckling för bolaget med fokus på Kundservice inkl. utbildning och kompetensutveckling samt extern och intern kommunikation. Rollen inkluderar även ett operativt ansvar för bolagets affärer E-mobility och Decentral Solutions (där majoriteten idag är solceller) då dessa är i en kraftig utvecklingsfas och där en löpande kund-och uppdragsgivardialog är av hög relevans.

Personalansvar för såväl chefer som specialister ingår. Du rapporterar till VD, Customer Service Nordic och ingår i bolagets ledningsgrupp. Inom avdelningen Business Development & Innovation är det av stor vikt att förstå både kundserviceaffären samt uppdragsgivarnas utmaningar för att kunna sätta rätt förväntningar och vidare leverera värdeskapande utveckling.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Övergripande ansvarig för att sätta strategiska mål och driva affärsutvecklingen kopplat till Customer Service leveranser.
 • Driva New Business-teamen inkl Solcells-affären samt E-mobility.
 • Driva och utveckla utbildning och kompetensutveckling internt.
 • Ledar- och medarbetarutveckling, samt vara med och driva det interna kulturarbetet.
 • Styra verksamheten mot uppsatta affärsmål samt ansvara för budget och personal.
 • Säkra en proaktiv, konstruktiv och positiv dialog med kunder och uppdragsgivare.
 • Sätta strategin framåt samt ansvara för uppstart av nya initiativ, och säkerställer genomförande och uppföljning.
 • Sätta strategi samt processer för att på ett effektivt sätt arbeta med både intern och extern kommunikation.

Vi söker en värdedriven ledare som drivs av att leda förändring, som har ett genuint intresse av människor och deras utveckling. En innovativ och inspirerande förändringsledare med tydlig kundfokus, hög integritet, prestigelöshet och ödmjukhet som leder utvecklingen framåt, har örat mot rälsen, svarar upp på feedback, är transparent och möter upp frågor genom samarbete och sunt förnuft. Mogen, stark och bekväm i sitt ledarskap. Vår bästa kandidat har stort socialt fokus, är kommunikativ, förstår sina medarbetare och förser dem med vad de behöver för att utveckla sin fulla potential. Du bör ha ett mindset och en vilja att lära av andra, samla in och dela kunskap för att bidra till verksamhets-och affärsutveckling både internt på Kundservice samt hos uppdragsgivarna.

Vi söker en person som vet att nöjda medarbetare, god arbetsmiljö, tillit, förtroende och goda relationer skapar framgång. Vår bästa kandidat är business minded, resultatorienterad, ser lösningar, identifierar problem och går in och löser dem. Som ledare hos oss står du väl upp till Vattenfalls ledarskapskriterier tydlig, synlig, modig.

Bakgrund och tidigare erfarenheter:

 • Universitetsexamen inom ekonomi eller teknik
 • Erfarenhet av att arbeta i eller med kundserviceverksamhet (meriterande)
 • Erfarenhet av att utveckla nya affärsmodeller
 • Minst 5 års relevant arbetserfarenhet kombinerat med ledarskap
 • Erfarenhet av medarbetar- och ledarutveckling
 • Erfarenhet av kultur- och värdegrundsarbete
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • Mycket god kommunikativ- och samarbetsförmåga
 • Strukturerad och stark planeringsförmåga
 • Proaktiv, tydlig och hög integritet
 • Flytande svenska och engelska

Placering: Stockholm eller Umeå