Finansiell ID-Teknik BID AB (BankID)

Business Relationship Manager

Finansiell ID-Teknik är företaget bakom BankID, Sveriges mest använda lösning för digital identifiering och underskrift. Idag använder 8 miljoner svenskar BankID och flertalet myndigheter, banker och andra företag har BankID i sina tjänster. Vår ledstjärna är säkerhet och i alla lägen säkrar vi användarnas identitet och integritet. Vi är en liten organisation med stor kompetens och ett samhällsviktigt uppdrag. Här jobbar vi nära tillsammans för att tillhandahålla säker och snabb digital identifiering och underskrift till alla nivåer i det svenska samhället. Vårt kontor finns i centrala Stockholm.

BankID söker nu en driven och självgående Business Relationship Manager som ska ansvara för det strategiska samarbetet med våra kunder. Är du en IT-intresserad relationsbyggare med stor affärsförståelse som lockas av att bygga en visionär plan gentemot de svenska bankerna och som vill göra avtryck i vår affär, då kan det här vara helt rätt för dig! Ditt kundengagemang, affärsmässighet och naturliga fallenhet för att involvera, kommunicera och samarbeta med andra blir avgörande för att lyckas som Business Relationship Manager på BankID.

Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Business Relationship Manager på BankID får du en central, strategisk och aktiv roll i arbetet med att vidareutveckla våra affärsrelationer med nyckelintressenter på de svenska bankerna. Du blir en Trusted Advisor och bryggan mellan BankID och våra kunder där ditt huvudsakliga uppdrag är att inspirera och verka för att vi är infrastrukturen i våra kunders och partners digitala tjänster. Som Business Relationship Manager rör du dig bland produktägare, köpande och säljande enheter på bankerna (ex Business Banking och Retail) i syfte att lyssna in önskemål om tjänsten och säkerställa att kunden är väl insatt i befintliga lösningar. Du ansvarar även för lansering, onboarding och kommunikation gällande det värde som vi skapar genom nya releaser. Du blir även en rådgivande part till bankens IT-integratörer för att säkerställa att viktiga funktioner installeras och används.

I den här rollen värdesätter vi din nyfikenhet och intresse för teknikens möjligheter och trender inom området som både kan ge affärsnytta för BankID och en förbättrad kundupplevelse. Rollen innebär många kontaktytor både externt och internt där du både självständigt ansvarar för att utveckla samarbetet och koordinera rätt resurser på BankID med relevanta personer hos kunden.

I rollen ingår bland annat att:

 • Säkerställa fortsatt god relation med våra kunder och skapa insikt i och förståelse för kundernas strategiska inriktning.
 • Ansvara för att bygga en visionär plan gentemot de svenska bankerna, inspirera och verka för att vi är infrastrukturen i våra kunders och partners digitala tjänster.
 • Kommunicera och löpande informera gällande utvecklings- och lanseringsplaner.
 • Ansvara för kundplaner och avtal med kunder och partners.
 • Samarbeta krossfunktionellt med interna intressenter för att säkerställa engagemang och förståelse för kundbehov.

Rollen rapporterar till Chef Marknad & Affär och är placerad på Finansiell ID-tekniks kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Tidigare erfarenhet & kvalifikationer

 • Vi tror att du antingen har arbetat med komplex lösningsförsäljning eller affärsutveckling mot den finansiella industrin alternativt som kommersiell produktchef eller produktägare och har god förståelse för kopplingen bankaffär och IT.
 • God teknisk förståelse, för att enkelt kunna uppfatta kundens behov och utmaningar och för att kunna beskriva och kommunicera teknisk information. 
 • Van att självständigt driva ditt eget arbete och att arbeta krossfunktionellt – du växlar smidigt mellan strategiska frågor och operativt arbete.
 • Vi ser med fördel att du har akademisk utbildning eller annan för tjänsten relevant vidareutbildning.
 • Svenska och engelska i tal och skrift.

Personlighet

 • Kommunikativ och relationsskapande.
 • Affärsdriven med vinna-vinna inställning.
 • Självgående med förmåga att kombinera strategi- och helhetsperspektiv med en operativ approach.
 • Positiv och lösningsorienterad.
 • En stor portion ödmjukhet, prestigelöshet och nyfikenhet.
 • Hög integritet och säkerhetsmedvetenhet.