SSF Stöldskyddsföreningen

Projektledare Normverksamheten

SSF arbetar framåtriktat genom brottsförebyggande arbete för att bygga säkerhet och trygghet i samhället. Vårt verksamhetsområde riktar sig till både allmänhet och företag inom såväl den fysiska som digitala världen. SSF arbetar med ett flertal nätverk, partners, organisationer och företag i sin verksamhet. Det är företag och organisationer som arbetar både i Sverige och Globalt. De senaste åren har SSF fokuserat mycket på den digitala världen och tagit fram flera nya koncept och plattformar som exempelvis Säkerhetskollen.se, en heltäckande brottsförebyggande tjänst, nya digitala utbildningsplattformar, normer inom cybersäkerhet samt flera prisbelönta folkbildningskampanjer.SSFs normverksamhet används av såväl företag inom säkerhetsbranschen som Polis, Försvarsmakten, inköpsorganisationer och försäkringsbolagen med flera. SSF tar nu fram flera olika normer kopplade till det digitala området inom exempelvis smarta hemmet, IoT och Cybersäkerhet. Normerna förenar oftast den fysiska och digitala världen.SSF har en scaleupkultur som är i stark utveckling mot att bli en mer datadriven organisation för att kunna stödja både det digitala och det fysiska området.SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Vår vision – att skapa ett tryggare samhälle – är ett fundament för vår verksamhet.

SSF Normverksamhet – Projektledare

Vår normverksamhet är en viktig del av i byggande av de normer som bygger Sveriges säkerhet och utgör grunden för SSFs verksamhet. Syftet är att utveckla och vidmakthålla aktuella normer och regelverk inom området säkerhet. Det innefattar flera områden som inbrottsskydd, både inom mekatronik, larm/kamerabevakning, låssystem samt IoT och cybersäkerhet. Många av dem med både digitala och fysisk koppling. Vi genomför kontinuerlig översyn av normerna för att anpassa dem till dagens och kommande krav. SSF normer bygger på säkerhetsbehov från både användare och kravställare och vi arbetar tillsammans med många olika av marknadens stora parter t.ex försäkringsbolag, myndigheter, fastighetsägare och projektörer, leverantörer, installatörer, slutanvändare och privatpersoner. Eftersom de flesta av våra normer är unika är det väsentligt att vi skapar sammansatta grupper med rätt kompetenser. SSF deltar mycket aktivt inom internationella samarbeten som CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK som ligger till grund för innehållet i våra normer.

Befattningsbeskrivning

Som projektledare för SSFs normverksamhet ansvarar du för olika avsnitt inom SSF normarbete baserat på nationell- och internationell standard, omfattande såväl utveckling av nya som förvaltning av befintliga normer.

I dina arbetsuppgifter ingår:

 • Att planera, leda, initiera och utvärdera normarbetet i samverkan med och med stöd av interna och externa tekniska experter samt regelkommittéer och arbetsgrupper.
 • Att delta i arbetet med utvecklingen och förvaltningen av svenska och internationella standarder.
 • Att vara föreningens expert kring vissa tekniska områden.
 • Att delta i utvecklingen av nya affärsområden som är kopplade till normverksamheten.
 • Att samverka med olika branschorganisationer och övriga intressenter till SSF.
 • I rollen som projektledare rapporterar du till normansvarig på SSF.

Krav:

 • Akademisk examen eller lång erfarenhet av liknande arbete
 • Erfarenheter av att leda projekt, arbetsgrupper, kommittéer
 • Systemkunskaper inom IT, AI, IoT, digital kommunikation eller informationssäkerhet alternativt något av de tre områdena mekatronik, larm/kamerabevakning  
 • Goda kunskaper om projektledning samt att arbeta med digitala hjälpmedel
 • Behärska svenska och engelska i tal och skrift
 • Det är ett plus om du har erfarenhet av säkerhetsarbete samt utveckling och förvaltning av regelverk

Personliga egenskaper:

 • Förmåga att kunna arbeta självständigt mot uppsatta mål
 • Förmåga att ta initiativ, projektleda och driva frågor till koncensus
 • Öppen för nya lösningar, idéer samt omvärldsförändringar
 • Högt eget driv
 • God samarbetsförmåga med bibehållen integritet