Colive

Trainee – Projektutveckling

COLIVE är den ledande aktören inom den moderna och sociala boendeformen coliving. Coliving är en smart bostadslösning och en helt ny boendeupplevelse för de som vill att gemenskap och spännande möjligheter ska komma på köpet. Som pionjärer inom coliving i Sverige innoverar COLIVE bostadsmarknaden för unga vuxna genom att utmana gamla sanningar kring bostadsbristen och hur den ska lösas.COLIVE vänder sig till unga vuxna mellan 20 - 35 år som är på jakt efter ett boende och en social kontext. COLIVE erbjuder trygga hyreskontrakt på ett eget space och tillgång till stora delade ytor, men också nya vänner och ett utbyte med andra som uppskattar liknande saker i livet. COLIVE skapar nya mötesplatser där hyresgästerna får mer än bara kvadratmeter utan även en meningsfull vardag!

Projektutvecklingsteamet är en hörnsten i COLIVEs verksamhet och ansvarar för att det tillsammans med bolagets samarbetspartners byggs 7 000 nya bostäder under de kommande fem åren.

Som trainee på projektutvecklingsavdelningen kommer du att vara en viktig pusselbit i teamet som jobbar stenhårt med att etablera nya bostäder. Du arbetar tight med Projektutvecklingschef och Affärsutvecklare för att skaffa dig en helhetsförståelse för avdelningen och bolagets riktning. Du förväntas ta över äganderätten till de uppgifter som delegeras till dig, och rapporterar ditt arbete till Projektutvecklingschefen som ansvarar för avdelningens framdrift.

Arbetsuppgifterna kan involvera komplexa affärsfall och projekt som kommer att påverka verksamheten framöver såväl som dagliga arbetsuppgifter och uppföljning, allt för att skapa en grund som du som trainee kan utvecklas från och få ett försprång i din yrkeskarriär, och en spännande framtid på Colive!

Exempel på ansvarsområden

 • Serviceinriktat samarbeta med fastighetsutvecklande samarbetspartners för gemensam styrning av projekt
 • Som projektledare följa projekt från programhandling till färdigställd byggnad, agera kravställare för COLIVEs räkning inom projektering och säkerställa att beslut levereras i tid
 • Rapportera status kring pågående projekt, tider och eventuella hinder till Projektutvecklingschef 
 • Ansvara för att löpande utveckla och uppdatera interna processer, kopplade till bl.a. kravställning och granskning
 • Ansvara för utveckling av COLIVEs hållbarhetskoncept
 • Samarbeta med COLIVEs operations team inför lansering, överlämning och inflytt
 • Ansvara för uppdateringar i presentationsmaterial
 • Deltaga i arbetet med att utveckla och löpande uppdatera COLIVE Koncept-dokumentation samt andra verktyg nödvändiga för tydlig kravställning av produkten
 • Vara involverad i säljmöten gentemot Politiker, Tjänstemän, Leverantörer och Fastighetsaktörer.
 • Upprätthålla dialoger med Fastighetspartners, konsulter och leverantörer
 • Deltaga i tidiga skeden inom markanvisningstävlingar och uppvakta kommuner

Bakgrund

 • Akademisk utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, ingenjör eller annan relevant högskoleutbildning
 • Bevisad akademisk spetskompetens
 • Erfarenhet från relevanta fritidsaktiviteter som studentföreningar
 • Gärna yrkeserfarenhet, t.ex. praktikplatser eller en nuvarande anställning
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Personliga egenskaper

 • Högpresterande och driven
 • Noggrann
 • Entreprenöriell
 • Självgående och strävar efter ständig förbättring
 • Nyfiken och tänker i nya banor
 • God analytisk förmåga och lyhördhet
 • Trivs i en miljö med högt tempo och ständig utveckling
 • Prestigelös
 • Lösningsorienterad