Mediekompaniet

VD

Mediekompaniet är svensk lokalmedias förlängda arm på den nationella arenan. Vi förpackar och skräddarsyr kommunikationsytor, i print och digitalt, åt Sveriges största annonsörer. Vi stärker oberoende journalistik och jobbar för en fortsatt diversifierad annonsmarknad där lokala mediehus är ett naturligt kanalval för svenska annonsörer. Med hjälp av våra rapporter Varumärkesrapporten, Effekten av nyhetsmedia och Rättvisaren ser vi det som en självklarhet att dela insikter, statistik och innehållsanalys. Detta gör vi för att påvisa vikten av starka nyhetskanaler och ett hållbart annonsklimat.

VD Mediekompaniet

Som VD för Mediekompaniet är du ansvarig för verksamheten inom Mediekompaniet och att transformera verksamheten utifrån målsättning och planer. Du representerar det strategiskt övergripande arbetet och har ansvar för verksamhetens resultat och organisation. Som VD ansvarar du för ett nära samarbete med stakeholders hos Sveriges ledande publicister, både centrala funktioner och andra säljavdelningar för att driva frågor som är affärskritiska för Mediekompaniet.

I övrigt fokuserar rollen på att leda organisationen genom att skapa ett gemensamt synsätt och en tydlig säljkultur för Mediekompaniet, med utgångspunkt från relevanta värderingar som t ex förändringsbenägen, positiv, modig, resultatorienterad och snabb.

Som person är du en engagerande, pedagogisk, inspirerande, nyfiken och tydlig ledare som kan tänka utanför givna ramar samt är duktig på att kommunicera och samarbeta internt och externt. Strategisk och affärsmässig erfarenhet från större organisationer krävs samt att ha arbetat med förändringsledarskap och rönt stor framgång organisatoriskt och resultatmässigt.

Du rapporterar direkt till styrelsen som utgörs av Bonnier News Local, NTM, Gota Media, NWT, VK Media. Resor inom Mediekompaniets verksamhetsområde krävs regelbundet.

Ansvarsområden

 • Resultat/budgetansvar för verksamheten Mediekompaniet
 • Intäkts- och kostnadsansvar (inkl. resor, representation etc.)
 • Ansvar för att leda organisationen, externa partners och leverantörer, samt säkerställa ett väl fungerande samarbete med publicisterna
 • Ansvar för att hålla en uppdaterad långsiktig strategi och målsättningar för verksamheten
 • Ansvar för att driva förändringsprocesser enligt styrelsens uppdrag
 • Ansvar för intern och extern kommunikation samt relationer till branschen
 • Ansvar för att ställa krav på andra avdelningar i frågor som rör säljorganisationens förutsättningar, t.ex. redaktionella beslut och tekniska system
 • Ansvar för att säkerställa en väl fungerande organisation med god arbetsmiljö och rätt kompetens
 • Kravställande/drivande i affärsutvecklande projekt
 • Ansvar för att säkerställa att organisationen följer företagets riktlinjer och policys

Professionell erfarenhet

 • Senior ledarerfarenhet från en organisation i förändring med PnL ansvar
 • Gedigen erfarenhet ifrån mediebranschen (eller liknande)
 • Marknadsförståelse – insatt i omvärldsanalys med komplexiteten för affärer inom sitt segment

Kompetenser:

 • Förstå datadriven segmentering för försäljning
 • Teknisk förståelse (programmatisk handel/DSP/SSP etc.)
 • Senior digital kompetens
 • Van vid strategiska förhandlingar
 • Stärka förståelse för den lokala marknaden (kund & mediebyrå)

Personliga egenskaper:

 • Affärsmässig, strukturerad och analytisk
 • Driven och engagerad i ditt ledarskap, har pondus och en orädd inställning till att involvera dig i utmanande frågeställningar
 • Förmågan att entusiasmera och inspirera samtidigt som du är empatisk och professionell
 • Förmågan att formulera strategier och koncept
 • Förmågan att skapa relationer/bygga nätverk
 • Bra kommunikationsförmåga, internt och externt
 • Anpassa och reagera på förändring
 • Har en god förmåga att se helheten