PostNord Strålfors AB

Strategic Supply Chain Manager

PostNord Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer helt nya möjligheter till mer personliga och starkare kundrelationer. Vi erbjuder en digital plattform som möjliggör sömlös kommunikation oberoende av vilken kanal mottagaren efterfrågar. Fokus för arbetet är att skapa en positiv upplevelse för våra kunders konsumenter. PostNord Strålfors ingår i PostNord koncernen, den ledande kommunikations- och logistikkoncernen i Norden. PostNord Strålfors har verksamhet i fyra länder och har cirka 700 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder (2020).

Vill du vara en del av ett företag som spelar en viktig roll i den nordiska kommunikations- infrastrukturen och som är på en spännande förändringsresa? Strålfors kultur präglas av högt kundfokus, starka samarbeten, en vilja att alltid utvecklas och laget före jaget. Vi söker nu en Strategic Supply Chain Manager. 

Om rollen

I rollen som Strategic Supply Chain Manager kommer du att vara strategiskt ansvarig för inköp (sourcing) på en nordisk nivå. Rollen ska möjliggöra strategisk planering och hantering av Strålfors viktigaste leverantörer, sätta gemensamma processer för inköp och prisjusteringar samt skapa en större transparens för materialkostnader och utvecklingen av dessa.

I rollen arbetar du nära de rent operativa inköpsfunktionerna i de nordiska länderna, men också nära övriga funktioner inom finansorganisationen, som t ex Business Controllers. Externa kontaktytor är framförallt de olika leverantörerna.

Rollen ingår i finansorganisationen och man rapporterar till CFO.

Exempel på uppgifter

 • Övergripande, strategiskt ansvar för inköp (sourcing) på en nordisk nivå
 • Skapa och upprätthålla portföljen av strategiska leverantörer, genom att identifiera dem och deras relation till Strålfors. T ex fastställa luckor i portföljen, eller att konsolidera inköpen hos flera mindre leverantörer
 • Genomlysa processerna inom leverantörsstyrning och inköp i syfte att uppnå en högre grad av effektivisering
 • Ansvar för prisjusteringsprocessen
 • Verka för mätbarhet inom inköp och sourcing och på så vis möjliggöra bedömning av effekter på affären av t ex materialprisförändringar, leverantörsbyten, out-/in-sourcing och dylikt

Kompetenskrav

 • Minst fem års erfarenhet av strategiskt inköp och supply chain-processer, gärna från en större organisation
 • God erfarenhet av förhandling och avtalshantering
 • God erfarenhet av ledarskap, formellt och informellt
 • Svenska och engelska flytande i tal och skrift
 • Akademisk examen

Om dig

 • Du är analytisk lagd och har en naturlig fallenhet för data och siffror
 • Du är kreativ och har förmågan att navigera i en organisation som påverkas av en föränderlig omvärld och nya krav
 • Du vågar utmana
 • Du är flexibel och självgående
 • Du är en trygg ledare
 • Du är strukturerad
 • Du är en bra genomförare och får saker att hända
 • Du trivs med att samarbeta med andra
 • Du är prestigelös

Vi erbjuder dig

Hos oss erbjuds du en roll i ett företag som drivs av människor som är passionerade i att hjälpa våra kunder med sin kundkommunikation. Vi tror att vår framgång skapas av motiverade och engagerade medarbetare och chefer. Hos oss finns en stort förtroende för våra anställda vilket skapar utrymme för att ta egna initiativ och att driva sina frågor för att bidra till företagets övergripande strategi och mål.

Vi tror att de bästa idéerna skapas då vi tar del av olika perspektiv och vi är övertygade om att mångfald och inkludering är nyckelfaktorer för att möjliggöra innovation och nytänkande. Det är vår gemensamma kompetens, där varje medarbetare bidrar, som är vår styrka och möjliggör vår framgång. Kompetens för oss innebär allt från kunskaper, färdigheter, erfarenheter och problemlösningsförmåga till vilja, motivation, beteenden och personlighet.