Swedish Match AB

Manager Trade Marketing

Swedish Match är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm (SWMA) och omsätter 18,489 MSEK (2021). Vi utvecklar, tillverkar och säljer välkända varumärken av högsta kvalitet inom segmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Swedish Match finns i 11 länder med totalt 6733 medarbetare. Med ett flexibelt, innovativt och hållbart tillvägagångssätt arbetar vi med att ha rätt strategi, människor, kompetenser, produkter och struktur på plats. Allt för att snabbt kunna möta förändrade marknadsförutsättningar.Vi vill maximera njutningen av våra produkter genom att minimera klimatavtrycket. Vi kallar därför vår hållbarhetsstrategi just minimize + - maximize. Vi är övertygade om att våra konsumenter kan njuta ännu mer när de vet att innehållet i dosan är hållbart producerat, levererat och förpackat.Med en portfölj bestående av både moderna varumärken och varumärken med lång tradition, erbjuder Swedish Match produkter med och utan tobak. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativ till cigaretter är kärnan i det vi gör. Alltid med vår vision i sikte: En värld utan cigaretter.

Rollen.

Vi söker en erfaren ledare inom Trade Marketing med ett strategiskt shopper-centrerat ”utifrån-in-perspektiv” som även behärskar hantverket av att utveckla försäljningsnära kommunikation. Du ingår i Swedish Match största affärsenhet och kommer med passionerade medarbetare driva engagemang och tillväxt av produktportföljen för snus och nikotinpåsar där några av Sveriges starkaste varumärken ingår. 

I rollen sätter du din prägel och blir Trade-teamets röst in i organisationen – du ska trivas med att driva förändring och är en god kommunikatör. Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team där ett samspel mellan försäljning, kategori och marknad är en absolut förutsättning för att vinna marknaden

Som Manager Trade Marketing ansvarar du för Trade Marketing teamet som förnärvarande består av tre personer och dess aktiviteter på den svenska marknaden. Du erbjuds en stimulerande roll där det dagliga arbetet varvas av både strategiska och operativa arbetsuppgifter.

I tjänsten rapporterar du till Marketing Director – Business Unit Sweden och är placerad i centrala Stockholm

Ansvarsområden.

 • Med ett proaktivt förhållningssätt initiera och driva projekt som förser trade-teamet med insikter om shopper, kund och säljkanal (fysisk och digital)
 • Kontaktperson mot insiktsfunktioner inom Commercial Development & Planning samt Innovation Center
 • Verka för ett motiverat och högpresterande Trade Marketing team genom att coacha det dagliga arbetet samt bidra med ett ”utifrån-in-perspektiv”, trender, kategori- och shopperinsikter
 • Säkra att trade- & shopperinsikter paketeras och delas med Brand samt Communications teamen
 • Upprätta Trade Marketings årsplan baserat på varumärkesplaner, kommersiell plan och kundplaner
 • Besitter erfarenheten att vid perioder avlasta teamet med trade-uppgifter
 • Huvudkontakt och koordinering med interna och externa stakeholders
 • Löpande uppföljning och utvärdering av aktiviteter per säljcykel
 • Identifiera och följa kritiska KPI:er
 • Övergripande budgetansvar, leda och övervaka budgetarbete samt uppföljning av kostnader
 • Ansvarig för att allt marknadsmaterial som går via Trade Marketing teamet är legalt godkänt

Erfarenhet & kompetenser.

 • Krav på eftergymnasial utbildning med inriktning på marknadsföring
 • Bakgrund inom FMCG i liknande roll från både fysisk och digital försäljning samt insikter i shopper-marketing och dagligvaruhandeln är meriterande
 • Minst tre års ledarskapserfarenhet av att bygga team och leda i förändring
 • Stark ledare som kan skapa effektiva och engagerade team och som är väl medveten om sina individuella styrkor för att maximera leverans för totala teamet både på kort och lång sikt
 • Kommersiell förståelse och stark kommunikationsförmåga
 • Mycket god förmåga att se helheter och föreslå paketering av lösningar som organisationen förstår
 • Tänker fritt och agerar ansvarsfullt
 • Strategisk höjd och hög analysförmåga med en naturlig stretch att kunna jobba med detaljer när så krävs
 • Erfarenhet av budgetering och planering
 • Prestigelös, lösningsorienterad & lyhörd för olika personers behov och styrkor
 • Mycket goda kunskaper i MS-Officepaketet samt relevanta analys- och styrverktyg
 • Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift

På Swedish Match får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. Vi övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet, vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete.

Våra kärnvärden är Passion, Ägarskap, Innovation och Kvalitet. Dessa värderingar är ständigt närvarande i vårt dagliga arbete och vägleder oss att prestera som ett vinnande lag.

Som en del i vårt rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.

Läs mer om Swedish Match på www.swedishmatch.com