Finansiell ID-Teknik BID AB (BankID)

Business Relationship Manager

Finansiell ID-Teknik är företaget bakom BankID, Sveriges mest använda lösning för digital identifiering och underskrift. Idag använder 8 miljoner svenskar BankID och flertalet myndigheter, banker och andra företag har BankID i sina tjänster. Vår ledstjärna är säkerhet och i alla lägen säkrar vi användarnas identitet och integritet. Vi är en liten organisation med stor kompetens och ett samhällsviktigt uppdrag. Här jobbar vi nära tillsammans för att tillhandahålla säker och snabb digital identifiering och underskrift till alla nivåer i det svenska samhället. Vårt kontor finns i centrala Stockholm.

BankID är unikt. Genom snabb och säker digital identifiering möjliggör vi ett modernt och tillgängligt samhälle. Idag kan du använda BankID för elektronisk identifiering och underskrift hos ca 6000 olika tjänsteleverantörer som exempelvis rikstäckande myndigheter, stora företag och små handlare.

Som Business Relationship Manager hos oss blir du ansvarig för att bygga och utveckla affärsrelationer med nyckelintressenter hos våra tjänsteleverantörer, både befintliga och nya, som är på gång att införa digitalidentifiering i sina tjänster. Du blir en viktig rådgivare vad gäller att öka förståelsen för produkten, teknikens möjligheter och marknadens utveckling. Du kommer att röra dig i IT-landskapet hos våra tjänsteleverantörer i syfte att lyssna in önskemål om tjänsten och säkerställa att de är väl insatta i befintliga lösningar. Du ansvarar även för onboarding och kommunikation gällande det värde som vi skapar genom nya funktioner. Rollen innebär många kontaktytor både externt och internt där du självständigt ansvarar för att utveckla samarbetet och koordinera rätt resurser på Finansiell ID-Teknik med relevanta personer hos våra tjänsteleverantörer.

I din roll som Business Relationship Manager har en du en central funktion för långsiktigt värdeskapande där ditt kundengagemang, affärsmässighet och naturliga fallenhet för att involvera, kommunicera och samarbeta med andra blir avgörande för att lyckas. Då rollen är ny hoppas vi att du lockas av att få stort inflytande när det gäller att definiera, implementera och utveckla strategi och processer för hur vi på bästa sätt kan fånga behov och förbättra affären.
Vi värdesätter också din nyfikenhet och intresse för teknikens möjligheter och trender inom området som både kan ge affärsnytta för BankID, en förbättrad kundupplevelse och upprätthålla användarvänlighet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Säkerställa och utveckla relationen med våra befintliga tjänsteleverantörer samt bygga relationer med nya partners.
 • Identifiera, planera och följa upp de viktigaste mätetalen och aktiviteterna för framgång. Genomföra analysarbete, segmentering och potentialanalys för att förstå behov och rikta insatser inom till exempel försäljning, kundupplevelse och produktutveckling där det skapas mest värde.
 • Säkerställa god kundvård bland annat genom att följa upp kundnöjdhet och nya kundbehov, arbeta med kundplaner, följa upp försäljning och arbeta med merförsäljning/mervärde.
 • Kommunicera och tydliggöra ny produktfunktionalitet och säkerställa att de implementeras på ett korrekt sätt.
 • Samarbeta krossfunktionellt med interna intressenter för att öka förståelsen för kundbehov.
 • Löpande utvärdera, förbättra och ansvara för att BankID har en framgångsrik försäljningsprocess och kundresa.

Rollen rapporterar till Chef Marknad & Affär och är placerad på Finansiell ID-Tekniks kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Tidigare erfarenhet & kvalifikationer

 • Du har din tyngd i det kommersiella, kanske har du arbetat med komplex lösningsförsäljning, affärsutveckling eller Customer Success Management.
 • Du är van att röra dig bland seniora intressenter i IT eller integrationsmiljö och har god teknisk förståelse. Du kan enkelt uppfatta kundens behov och utmaningar samt beskriva och kommunicera teknisk information. 
 • Vi ser med fördel att du har akademisk utbildning eller annan för tjänsten relevant vidareutbildning.
 • Svenska och engelska i tal och skrift.

Personlighet

 • Affärsdriven och tydlig vinna-vinna inställning.
 • Kommunikativ och relationsskapande.
 • Självgående, van att driva ditt eget arbete och att arbeta krossfunktionellt – du växlar smidigt mellan strategiska frågor och operativt arbete.
 • Positiv och lösningsorienterad.
 • En har en stor portion ödmjukhet, prestigelöshet och nyfikenhet.
 • Hög integritet och säkerhetsmedvetenhet.