Bisnode

Digital Affärsutvecklare

Bisnode är en internationell koncern med verksamhet på 17 europeiska marknader och en av Sveriges största leverantörer av beslutsstöd i form av digital affärs-, marknads-, och kreditinformation.

Vill du också vara med och bygga upp Bisnodes avdelning för Customer Channels samt utveckla och driva Bisnodes digitala affär? Bisnode har identifierat innovativa och attraktiva digitala användarupplevelser som en nyckelfaktor för vår framtida tillväxt. Den nybildade avdelningen Customer Channels ansvarar för att utveckla och driva Bisnodes digitala affär på koncernnivå inom områdena Digitala kanaler, User Experience Management & Design, Customer Experience Management och Common Platforms & Components.

Genom att kombinera Bisnodes ledande position inom data, analys och insikt med ett starkt fokus på användarupplevelse och affärsnytta vill Bisnode skapa marknadsledande digitala tjänster som driver både kundnöjdhet, användarnytta och lönsamhet. Vi söker nu en Digital Affärsutvecklare som vill vara med att skapa, implementera och optimera morgondagens digitala kundprocesser.

ANSVARSOMRÅDEN:

Rollen innefattar att identifiera, prioritera och driva interna projekt på olika lokala marknader, som syftar till att digitalisera Bisnodes marknadsföring, försäljning, service och kommunikation. Du kommer även att sprida erfarenheter och best practice inom bl.a. marketing automation, e-commerce, digitala kampanjer och kundkommunikation inom koncernen. Våra projekt och aktiviteter drivs oftast tvärfunktionellt och i nära samarbete med kollegor inom bl.a. marknad, försäljning, kundservice, produkt och IT samt kollegorna på Customer Channels.

VI TROR ATT DU HAR:

• Erfarenhet av att driva projekt och implementera lösningar och processer inom digital marknadsföring, försäljning, service eller kundkommunikation

• Erfarenhet av att arbeta i en digital verksamhet, nära både teknik och affär

• Förmåga och erfarenhet av att förena fokus på både kundbehov och affärsresultat

• Gillar att omsätta kundbehov och affärsmöjligheter till konkreta lösningar

• Vana vid digitala arbetssätt och att arbeta hypotesdrivet med test, analys och kontinuerlig optimering

• Vana att driva initiativ som involverar många interna stakeholders inom t.ex. marknad, sälj, service, produkt och IT

• Starkt intresse att förstå våra kunder och användares behov och beteenden samt Bisnodes marknad och erbjudande

• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande

VI TROR ATT DU ÄR:

• Mycket intresserad av den digitala utvecklingen och de affärsmöjligheter och kundupplevelser den möjliggör

• Initiativrik, driven och tycker om utmaningar i en föränderlig miljö

• Analytisk och resultatinriktad

• Har hög social kompetens och gillar att ha många kontaktytor både internt och externt

• Flytande i svenska och engelska, i såväl tal som skrift

BISNODE ERBJUDER DIG:

Bisnode erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i ett företag som är med och driver utvecklingen i sin bransch. Likaså ges du möjligheten att arbeta i en europeisk koncern med stora möjligheter till personlig utveckling.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Sara Heimer på 0761681711, sara.heimer@headagent.se eller Cecilia Herlitz på 0704656666, cecilia.herlitz@headagent.se