Boxer TV-Access

Product and Content Manager

Boxer TV-Access AB (Boxer) är en av Sveriges största tv-leverantörer. Vi har c:a 570 000 abonnenter inom TV, bredband och telefoni. Vår TV-lösning bygger på marknätet och internet, medan våra bredbands- och telefonitjänster levereras genom öppna fibernät. Boxer är en del av Teracom Boxer Group med betal- och nätverksamhet i Sverige och Danmark.

Vill du arbeta i en bransch i en stark förändringsresa, där kundernas krav och förväntningar ständigt ändras? Då tror vi du skulle trivas hos oss på Boxer. Vi vill leverera enkla och relevanta tv-, bredbands- och telefonilösningar. Och vi vill vara bäst på att göra det.

Vi tror att vårt intresse för svenskarnas medievanor är en nyckel till vår fortsatta framgång. Att ständigt sträva efter en bra kundupplevelse är något som i ordets rätta bemärkelse genomsyrar vår verksamhet och vårt dagliga arbete.

Product and Content Manager

Till Boxer söker vi nu en Product and Content Manager som kommer ansvara för relationen med ett antal av Boxers innehållsleverantörer, primärt de som tillhandahåller 3:e parts produkter. Som Product and Content Manager ansvarar du även för lönsamheten på kort och lång sikt inom produktområdet 3:e partstjänster och eventuella andra produktområden samt bidrar aktivt till att Boxers totala lönsamhet överträffas på kort och lång sikt.

Du är gränssnittet mellan sälj, teknik och dina leverantörer

Ansvar och arbetsuppgifter

• Utveckla och förvalta Boxers flora av 3:e parts produktleverantörer samt genomföra förhandlingar med innehållsleverantörer

• Hålla den löpande kontakten med externa och interna parter gällande innehåll och rättigheter, företräda innehållsleverantörerna vid interna projekt och aktiviteter.

• Ansvara för att det initieras aktiviteter som säkerställer produktområdets lönsamhet på kort och lång sikt samt att de initiativ som drivs har en stark förankring i Boxers strategiska och ekonomiska plan.

• Ansvar för kravställande och godkännande av nya tjänster/produkter inför kommersiell lansering på marknaden.

Formella krav:

• Stor förhandlings eller affärsvana, gärna av innehållsförhandlingar

• Digital kompetens och vana av teknisk kravställande

• Grundläggande förståelse för villkor och struktur inom försäljning

• Grundläggande juridisk förståelse/avtalskompetens

Personliga egenskaper

Du är en ambitiös och driven person med hög personlig mognad. Du har en förmåga att greppa komplexa skeenden och samband och är en god presentatör. Du är prestigelös och drivs av att hitta nya vägar och lösningar för att driva affären. Utöver detta har du en god förmåga att bygga. relationer

Inom Teracom Group betraktar vi olikheter mellan människor som en utvecklingsmöjlighet som bidrar till ett dynamiskt, kreativt och trivsamt arbetsklimat. Vi ser därför varje rekrytering som ett sätt att öka mångfalden i företaget.

För att få mer information kontakta: Charlotte Mårdh; charlotte.mardh@headagent.se, +46 730209300 eller Carolyn Sander; carolyn.sander@headagent.se, +46 734254550.