BookBeat

Head of Product Development & IT

Bonnier Books, med en total omsättning på ca 6,5 mdkr 2014, rymmer Bonnierkoncernens bokverksamhet både i Sverige och utomlands. Verksamheterna spänner över bokförlag, e-handel, bokklubb, distribution och handel. I den svenska verksamheten ingår bl a Bonnierförlagen, Adlibris och Pocket Shop.

Bonnier Books Digital Subscription är en ny och strategiskt viktig del av affärsområdet. Målet är att skapa och framgångsrikt driva framtidens digitala konsumenttjänst för böcker såväl nationellt som internationellt.

Head of Product Development & IT

Till Bonnier Books Digital Subscription söker vi nu en ansvarig för den tekniska produktutvecklingen som kommer att ha en central roll i uppbyggnaden av hela verksamheten och det levererade kundvärdet. Huvudansvaret avser att utveckla och implementera verksamhetens tekniska strategi. Ansvaret innefattar att löpande utvärdera samt utveckla kompetens och arbetssätt inom verksamhetens tekniska funktion, inklusive rekrytering av och att leda personal samt externa konsulter. Vidare medför det ett ansvar för att i samråd med övriga funktioner (marknad, innehåll och analys) identifiera behov av utveckling och bidra med förslag på hur de kan hanteras.

Ansvar och arbetsuppgifter

• Ansvarig för att omsätta konceptarbete, data och kundinsikter till kravställning på teknisk produktutveckling

• Rekrytera, leda och utveckla rätt specialistkompetens inom verksamhetens tekniska funktion

• Ansvar för att bygga upp samarbeten med externa leverantörer av konsultkompetens och löpande kravställning för detta

Formella krav

• Relevant akademisk bakgrund, gärna inom systemutveckling

• Ca tio års erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete i olika roller, med fördel som konsult och av B2C-tjänster

• Ca fem års erfarenhet av leda tekniskt utvecklingsarbete som projektledare eller med personalansvar

• Erfarenhet från att driva utveckling av en verksamhet i löpande förändring genom att tillämpa Agila arbetsmetoder

Personliga egenskaper

Du är en ambitiös person med dokumenterat goda resultat. Du har stark social kompetens och god samarbetsförmåga. Du är samtidigt självgående och initiativrik. Du brinner för att bygga och utveckla nytt, har ett starkt driv och vill utvecklas. Du målfokuserad och ser till att saker genomförs.

Vidare är du:

• Flexibel och har förmågan att växla tempo och perspektiv (strategiskt-operativt, långsiktigt-kortsiktigt)

• Analytisk och strukturerad

• Lösningsorienterad och pedagogisk

• Relationsskapande

• Mycket god kommunikationsförmåga/lyhörd

Bonnier Books Digital Subscriptions erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och ansvar. Med utgångspunkt i Bonniers övergripande strategi får du här en unik chans att vara med i omställningen av en bransch och skapa en långsiktigt viktig affär för koncernen.

För att veta mer om tjänsten vänligen kontakta Victoria Gillberg, 070 300 61 50, victoria.gillberg@headagent.se eller Carolyn Sander, 073 425 45 50, carolyn.sander@headagent.se