Styrelserekrytering

Personer med likartad kompetens och erfarenhet, vänner eller familj. Så ser många styrelser ut i dag. Men när omvärlden förändras allt snabbare behöver styrelsen också göra det. Det är inte längre bara lång erfarenhet eller relation som behöver styra när företag utser sin styrelse. Minst lika viktigt är vilka förändringar företaget står inför och vilken kompetens som behövs för att möta dem. Idag svänger behoven mot vad personen kan tillföra och det handlar mer om vart företaget ska. Många branscher är i transformation och det gäller att vara medveten om både företagets och branschens utmaningar för att se vilken kompetens som behövs vid rekrytering till styrelsen. Med styrelserekrytering genom Head Agent utmanar vi traditionell styrelsetillsättning med en samtida approach och kompetensstyrt tankesätt.

Läs mer om Styrelserekrytering här